Štrukturálne fondy

Príjmy
9 704 683 €

Výdavky
11 852 448 €

Saldo
-2 147 765 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP