Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2009

aktualizované dňa: 01. 07. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
01.06.09 02.06.09 03.06.09 04.06.09 05.06.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 017 107 4 057 150 4 066 166 4 079 932 4 091 039
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 180 060 3 214 891 3 221 944 3 230 316 3 239 884
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -129 623 -126 549 -123 614 -118 047 -108 853
daň z príjmov PO 2 454 941 988 779 1 014 169 1 014 819 1 015 576 1 015 290

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 81 017 81 188 81 231 81 654 81 704
DPH 4 959 899 1 333 648 1 339 811 1 343 186 1 344 767 1 345 319
spotrebné dane 2 071 933 893 093 893 139 893 162 893 201 893 254
2. nedaňové 894 195 371 354 374 208 375 829 381 144 382 465
3. granty a transfery 2 335 998 465 693 468 051 468 393 468 472 468 690
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 454 851 457 237 457 237 457 237 457 317
Výdavky spolu 14 125 291 5 007 020 5 062 590 5 118 515 5 144 350 5 176 937
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 4 640 312 4 690 531 4 746 194 4 766 556 4 797 076
kapitálové výdavky 2 227 155 366 708 372 059 372 321 377 794 379 861
Schodok/Prebytok -1 009 422 -989 913 -1 005 440 -1 052 349 -1 064 418 -1 085 898
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
08.06.09 09.06.09 10.06.09 11.06.09 12.06.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 111 406 4 133 222 4 152 086 4 164 380 4 170 545
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 257 819 3 278 629 3 295 761 3 302 748 3 307 199
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -96 762 -80 617 -68 228 -57 791 -45 388
daň z príjmov PO 2 454 941 1 015 569 1 016 111 1 015 754 1 015 056 1 014 708

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 81 797 81 917 84 134 84 585 85 429
DPH 4 959 899 1 350 770 1 354 727 1 357 546 1 354 300 1 345 291
spotrebné dane 2 071 933 893 266 893 306 893 365 893 400 893 963
2. nedaňové 894 195 384 846 385 608 387 284 388 303 389 016
3. granty a transfery 2 335 998 468 741 468 985 469 041 473 329 474 330
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 457 317 457 536 457 536 461 242 461 580
Výdavky spolu 14 125 291 5 233 019 5 293 118 5 334 101 5 362 710 5 446 043
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 4 848 559 4 906 266 4 945 558 4 972 080 5 048 225
kapitálové výdavky 2 227 155 384 460 386 852 388 543 390 630 397 818
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 121 613 -1 159 896 -1 182 015 -1 198 330 -1 275 498
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
15.06.09 16.06.09 17.06.09 18.06.09 19.06.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 188 091 4 215 532 4 219 298 4 226 124 4 081 974
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 323 478 3 341 408 3 343 173 3 348 979 3 202 557
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -34 655 -28 444 -26 882 -25 635 -98 395
daň z príjmov PO 2 454 941 1 015 160 1 015 488 1 015 516 1 019 894 1 020 680

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 89 418 90 505 90 526 90 566 90 610
DPH 4 959 899 1 346 089 1 354 215 1 354 297 1 354 424 1 279 741
spotrebné dane 2 071 933 894 295 894 299 894 362 894 373 894 558
2. nedaňové 894 195 390 088 399 567 401 449 402 403 403 638
3. granty a transfery 2 335 998 474 525 474 557 474 676 474 742 475 779
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 461 580 461 580 461 580 461 580 462 610
Výdavky spolu 14 125 291 5 494 734 5 540 873 5 564 471 5 581 766 5 598 257
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 094 629 5 134 394 5 151 869 5 161 219 5 168 914
kapitálové výdavky 2 227 155 400 105 406 479 412 602 420 547 429 343
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 306 643 -1 325 341 -1 345 173 -1 355 642 -1 516 283
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
22.06.09 23.06.09 24.06.09 25.06.09 26.06.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 116 739 4 135 927 3 909 232 4 122 046 4 489 131
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 234 280 3 248 768 3 017 009 3 222 779 3 587 787
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -96 801 -94 738 -92 758 -90 348 -89 506
daň z príjmov PO 2 454 941 1 020 484 1 015 323 1 019 993 1 072 115 1 085 202

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 90 658 90 655 90 699 90 875 90 953
DPH 4 959 899 1 309 955 1 327 032 1 081 895 1 226 349 1 486 445
spotrebné dane 2 071 933 894 616 895 091 901 806 908 403 999 319
2. nedaňové 894 195 405 668 409 153 413 982 415 264 416 738
3. granty a transfery 2 335 998 476 791 478 006 478 241 484 003 484 606
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 462 610 463 546 463 546 469 175 469 748
Výdavky spolu 14 125 291 5 611 565 5 625 643 5 638 999 5 674 537 5 685 562
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 174 939 5 183 440 5 191 612 5 221 765 5 231 185
kapitálové výdavky 2 227 155 436 626 442 203 447 387 452 772 454 377
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 494 826 -1 489 716 -1 729 767 -1 552 491 -1 196 431
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
29.06.09 30.06.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 664 925 4 604 964
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 612 848 3 700 316
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -86 790 -81 581
daň z príjmov PO 2 454 941 1 099 450 1 165 344

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 1 099 450 91 052
DPH 4 959 899 1 494 492 1 508 847
spotrebné dane 2 071 933 999 344 1 001 304
2. nedaňové 894 195 567 331 419 817
3. granty a transfery 2 335 998 484 746 484 831
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 469 748 469 748
Výdavky spolu 14 125 291 5 700 424 5 713 393
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 243 593 5 253 396
kapitálové výdavky 2 227 155 458 831 459 997
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 035 499 -1 108 429
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov