Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nordická investičná banka (NIB)

Logo - Nordická investičná banka

Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank - NIB, www.nib.int) je multilaterálna finančná inštitúcia, založená na základe zmluvy zo 4. decembra 1975, ktorú uzavreli škandinávske krajiny - Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko, a ktorú nahrádza zmluva z 23. októbra 1998 a tu nahrádza nová zmluva z 11. februára 2004. 1. januára 2005 sa členmi banky stali Estónsko, Litva a Lotyšsko.

Sídlo: Helsinki, Fínsko

Členovia: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Litva, Lotyšsko, Nórsko a Švédsko

The Nordic Finance Group sa skladá zo 4 multilaterálnych finančných inštitúcií:  the Nordic Investment Bank (NIB), the Nordic Development Fund (NDF), the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) a the Nordic Project Fund (Nopef). 

NIB poskytuje dlhodobé úvery na financovanie investičných projektov spoločného záujmu v rámci členských krajín a prispieva k posilňovaniu ich konkurencieschopnosti  a ekonomickej integrácie. NIB financuje projekty v členských krajinách, ako aj v nie členských krajinách: prevažne v Ázii, v Afrike a na Strednom Východe, v Latinskej Amerike, v strednej a východnej Európe a v Rusku. 


Orgány NIB

Orgánmi NIB sú Rada guvernérov, Rada riaditeľov a Kontrolný výbor.

Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší orgán NIB zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorými sú spravidla ministri financií. Rada určuje základnú orientáciu aktivít banky, jej štatút  a rozhoduje o znížení a navýšení základného imania banky, menuje predsedu a podpredsedu Kontrolného výboru.

Rada riaditeľov (Board of Directors) posudzuje predložené požiadavky na financovanie projektov, rozhoduje o úveroch a výpožičkách.

Kontrolný výbor (Control Committee) zodpovedá za správnosť účtov a predkladá výročnú audítorskú správu Rade guvernérov. 


Slovenská republika a NIB

Vláda SR uzavrela s NIB „Rámcovú dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci“  dňa 1. júna 2001 v Helsinkách a 13. 7. 2001 bolo zverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Cieľom Rámcovej dohody je umožniť NIB podporiť investičné projekty v súkromnom sektore prostredníctvom pôžičiek nepriamo garantovaných vládou Slovenskej republiky. Podľa Všeobecných pravidiel pre obstarávanie NIB vyplýva, že NIB poskytuje financie len tým krajinám, ktorých vhodnosť na financovanie bola potvrdená napr. prostredníctvom rámcových dohôd alebo memorandom o porozumení.


Kontakt

Nordic Investment Bank 
Fabianinkatu 34
P.O. Box 249
00171 Helsinki
Finland
www.nib.int/contacts/staff

Flickr LinkedIn Twitter