Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Február 2005

aktualizované dňa: 13. 07. 2005


v mil. Sk
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac február 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 7.2. 8.2. 9.2.
Príjmy spolu 257 226,0 26043,3 26451,8 26655,4 26827,2 27174,6 27555,8 27944,1
v tom:
1. daňové 201 993,4 24759,4 25147,8 25336,0 25480,0 25786,4 26151,9 26518,2
z toho:
DPH 117 338,7 14836,7 14984,0 15053,4 15093,9 15134,6 15253,3 15300,5
spotrebné dane 45 371,2 4 151,3 4 173,0 4 178,9 4 184,3 4 185,9 4 187,4 4 210,8
daň z príjmov PO 30 066,1 2 064,9 2 106,8 2 129,0 2 137,5 2 148,7 2 154,9 2 156,4
daň z príjmov FO 2 057,4 1 488,1 1 574,8 1 625,6 1 698,4 1 933,3 2 160,6 2 443,3
zrážková daň 6 400,0 915,1 915,7 927,3 928,8 933,6 935,0 936,7
2. nedaňové 15 613,8 1 192,5 1 212,3 1 227,3 1 245,7 1 277,5 1 292,9 1 314,6
3. granty a transfery 39 618,8 91,4 91,7 92,1 101,5 110,7 111,0 111,3
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,4 80,4
.
Výdavky spolu 318 749,9 21677,4 22181,9 24664,0 26452,8 28008,0 29371,2 30759,9
.
Schodok -61 523,9 4 365,9 4 269,9 1 991,4 374,4 -833,4 -1815,4 -2815,8
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac február 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
10.2. 11.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2.
Príjmy spolu 257 226,0 28226,1 29115,8 29520,6 25642,8 25982,9 25621,6 25647,5
v tom:
1. daňové 201 993,4 26769,4 27524,0 27712,7 23804,2 24105,7 23700,2 23701,8
z toho:
DPH 117 338,7 15270,7 15768,9 15556,6 15668,9 15845,6 15324,4 15271,3
spotrebné dane 45 371,2 4 253,6 4 255,8 4 256,5 4 258,6 4 261,8 4 261,7 4 264,2
daň z príjmov PO 30 066,1 2 161,9 2 168,6 2 203,0 2 203,3 2 201,9 2 214,8 2 222,0
daň z príjmov FO 2 057,4 2 664,1 2 885,1 3 182,7 -201,7 -151,5 -113,4 -80,1
zrážková daň 6 400,0 939,2 957,1 1 016,7 1 150,8 1 220,2 1 225,2 1 227,7
2. nedaňové 15 613,8 1 344,4 1 479,4 1 694,4 1 725,1 1 744,5 1 788,6 1 812,5
3. granty a transfery 39 618,8 112,3 112,4 113,5 113,5 132,7 132,8 133,2
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4
.
Výdavky spolu 318 749,9 32129,0 33477,6 34973,7 35876,2 36825,5 37297,9 39299,7
.
Schodok -61 523,9 -3902,9 -4361,8 -5453,1 -10233,4 -10842,6 -11676,3 -13652,2
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac február 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 28.2.
Príjmy spolu 257 226,0 25492,9 29026,3 28885,7 26623,2 30401,6 39789,1
v tom:
1. daňové 201 993,4 23512,1 23820,3 23655,6 21346,4 25018,5 34369,1
z toho:
DPH 117 338,7 14994,8 15199,9 14882,0 12341,5 15184,2 21687,8
spotrebné dane 45 371,2 4 270,1 4 293,8 4 302,7 4 325,5 4 928,7 7 307,2
daň z príjmov PO 30 066,1 2 238,4 2 267,5 2 344,9 2 452,2 2 605,1 2 957,1
daň z príjmov FO 2 057,4 -26,4 10,6 64,6 145,0 192,3 280,6
zrážková daň 6 400,0 1 228,3 1 229,1 1 230,9 1 234,8 1 235,9 1 234,5
2. nedaňové 15 613,8 1 845,5 1 921,6 1 945,3 1 991,7 2 097,1 2 133,2
3. granty a transfery 39 618,8 135,3 3 284,4 3 284,8 3 285,1 3 286,0 3 286,8
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 80,4 3 227,6 3 227,6 3 227,6 3 227,6 3 227,6
.
Výdavky spolu 318 749,9 39721,2 39858,5 40128,9 40295,3 40626,6 40897,0
.
Schodok -61 523,9 -14228,3 -10832,2 -11243,2 -13672,1 -10225,0 -1107,9