Stáže

Študentské stáže na ÚHP

Letná stáž prebieha zvyčajne od mája do októbra, trvá od 6 do 12 týždňov. Aj keď stážistov mávame najmä počas letných mesiacov, s niektorými stážistami spolupracujeme aj po skončení stáže.

Otvorení sme aj dlhodobým stážam pre študentky a študentov záverečných ročníkov univerzít, počas ktorých sa úlohy a zadania, na ktorých budete pracovať, s časom menia.

Čo ponúkame našim stážistom:

Odbornú stáž. Počas stáže kladieme dôraz na to, aby ste zoznámili s analytickou prácou a základnými analytickými nástrojmi a postupmi. Budeme od Vás očakávať, že tieto nástroje a postupy využijete pri vypracovávaní Vašich úloh a zadaní.

Vlastnú úlohu. V rámci letnej stáže dostanete jedno väčšie zadanie a za jeho vypracovanie budete zodpovedný/á Vy spolu s Vašom mentorom. Počas roka 2021 riešili naši stážisti napríklad návrhy na redizajn Štipendia Martina Filka alebo napr. aj rozvoj cenovej databázy stavebných prác na Slovensku. Pri dlhodobých stážach sa úlohy postupne menia alebo dopĺňajú.

Kvalitné vedenie. Počas celej stáže sa Vám bude venovať jeden človek – Váš mentor a zároveň aj odborný garant Vášho projektu. Na začiatku si spolu určíte ciele a rozsah Vášho projektu a mentor Vás bude sprevádzať celou stážou s cieľom, aby ste projekt úspešne dokončili.

Platenú stáž. Našim stážistom ponúkame odmenu vo výške 6€/hodinu. V prípade spokojnosti a dlhodobej spolupráce sa výška odmeny môže zvýšiť.

Študentov na stáž si vyberáme dvojkolovým výberovým konaním, jedna časť pozostáva z on-line analytického testu, druhú časť tvorí pohovor s Vašom potenciálnym mentorom.

Pre viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží pošlite svoj štruktúrovaný životopis aj s informáciou o preferovanom obsahu a dĺžke stáže na hr.uhp@.sk.