Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stáže

Aktuálne

Študentov na stáž si vyberáme dvojkolovým výberovým konaním, jedna časť pozostáva z online analytického testu, druhú časť tvorí pohovor s potenciálnym mentorom.

Ak máte otázky a potrebujete viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží, kontaktujte nás emailom na hr.uhp@mfsr.sk.

 

Predstavenie doterajších stážistov

 

Študentské stáže na ÚHP

Prácu na Útvare hodnoty za peniaze si môžu vyskúšať aj študenti. Ponúkame 2 typy stáží:

1. Letná stáž prebieha zvyčajne od mája do októbra. Preferujeme trvanie aspoň 8 týždňov. Aj keď stážistov mávame najmä počas letných mesiacov, s niektorými z nich spolupracujeme aj po skončení stáže.

2. Dlhodobá stáž je určená študentkám a študentom záverečných ročníkov univerzít a trvaním nie je obmedzená. Pri dlhodobej stáži nebudete pracovať na jednom zadaní ako pri letnej stáži, ale zadania sa v čase môžu aj meniť podľa aktuálnych úloh, na ktorých analytici a analytičky pracujú.

Čo ponúkame našim stážistom:

  • Odbornú stáž. Počas stáže kladieme dôraz na to, aby ste sa zoznámili s analytickou prácou a základnými analytickými nástrojmi a postupmi. V práci budete využívať tieto nástroje a postupy pri vypracovávaní jednotlivých úloh a zadaní.
  • Vlastnú úlohu. V rámci letnej stáže dostanete jedno väčšie zadanie a za jeho vypracovanie budete zodpovedný/á spolu s vaším mentorom. Počas roka 2021 riešili naši stážisti napríklad návrhy na zmenu dizajnu Štipendia Martina Filka či rozvoj cenovej databázy stavebných prác na Slovensku. Ak ide o dlhodobú stáž, úlohy sa postupne menia alebo dopĺňajú.
  • Kvalitné vedenie. Počas celej stáže sa vám bude venovať skúsená analytička alebo analytik - na začiatku si spolu určíte ciele a rozsah projektu. Počas celého projektu bude poskytovať podporu, aby ste projekt úspešne dokončili.
  • Platenú stáž. Našim stážistom ponúkame odmenu vo výške 6€/hodinu. V prípade spokojnosti a dlhodobej spolupráce sa výška odmeny môže zvýšiť.