Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stáže

Študentské stáže na ÚHP

Prácu na Útvare hodnoty za peniaze si môžu vyskúšať aj študenti. Ponúkame 2 typy stáží:

1. Letná stáž, ktorá trvá od 6 do 12 týždňov a prebieha zvyčajne od mája do októbra. Aj keď stážistov mávame najmä počas letných mesiacov, s niektorými z nich spolupracujeme aj po skončení stáže.

2. Dlhodobá stáž, ktorá je určená študentkám a študentom záverečných ročníkov univerzít. Pri dlhodobej stáži sa úlohy a zadania, na ktorých budete pracovať, časom menia.

Čo ponúkame našim stážistom:

  • Odbornú stáž. Počas stáže kladieme dôraz na to, aby ste sa zoznámili s analytickou prácou a základnými analytickými nástrojmi a postupmi. Očakávame, že tieto nástroje a postupy využijete pri vypracovávaní jednotlivých úloh a zadaní.
  • Vlastnú úlohu. V rámci letnej stáže dostanete jedno väčšie zadanie a za jeho vypracovanie budete zodpovedný/á spolu s vaším mentorom. Počas roka 2021 riešili naši stážisti napríklad návrhy na zmenu dizajnu Štipendia Martina Filka či rozvoj cenovej databázy stavebných prác na Slovensku. Ak ide o dlhodobú stáž, úlohy sa postupne menia alebo dopĺňajú.
  • Kvalitné vedenie. Počas celej stáže sa vám bude venovať jeden človek – váš mentor a zároveň aj odborný garant projektu. Na začiatku si spolu určíte ciele a rozsah projektu a mentor vás bude sprevádzať celou stážou s cieľom, aby ste projekt úspešne dokončili.
  • Platenú stáž. Našim stážistom ponúkame odmenu vo výške 6€/hodinu. V prípade spokojnosti a dlhodobej spolupráce sa výška odmeny môže zvýšiť.

Ako na to

Študentov na stáž si vyberáme dvojkolovým výberovým konaním, jedna časť pozostáva z online analytického testu, druhú časť tvorí pohovor s potenciálnym mentorom.

Ak máte otázky a potrebujete viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží, kontaktujte nás emailom na hr.uhp@mfsr.sk.

Ak chcete mailom dostať informáciu o otvorení letných stáží v roku 2023, prihláste sa cez tento formulár.