Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Analytické jednotky štátu

Analytické jednotky štátu pomáhajú robiť rozhodnutia na základe kvalitných analytických podkladov a dát.  

Zameriavajú sa najmä na prípravu analytických materiálov, strategických dokumentov, reforiem a opatrení. Ich cieľom je dosahovať komplexnú zmenu politík v súlade s najlepšou zahraničnou praxou. V celom tomto procese dbajú na efektívne využívanie verejných zdrojov a dodržiavanie princípu hodnoty za peniaze.

Útvar hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR
Riaditeľ: Martin Haluš
Kontakt: +421 2 5958 1111

Facebook Instagram LinkedIn eMail Twitter

Analytický útvar MO SR

zrušený k 1.5.2024
Ministerstvo obrany SR
Riaditeľka: Barbora Hrozensk

Facebook eMail

 

Inštitút hospodárskych analýz

Ministerstvo hospodárstva SR
Riaditeľ: Kamil Boros
Kontakt: +421 2 4854 1539 

Facebook Instagram eMail Twitter

Inštitút digitálnych a regionálnych politík

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Riaditeľ: Matúš Dubovský
Kontakt: +421 903 911 357

Facebook

 

Inštitút dopravnej politiky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Riaditeľ: Michaela Laktišová
Kontakt: +421 2 59494356 

eMail

Inštitút environmentálnej politiky

Ministerstvo životného prostredia SR
Riaditeľ: Marek Engeľ
Kontakt: +421 2 5956 2484

Facebook Instagram LinkedIn Twitter

 

Inštitút finančnej politiky

Ministerstvo financií SR
Riaditeľ: Juraj Valachy
Kontakt: +421 2/595 825 12 

Facebook LinkedIn

Inštitút kultúrnej politiky

Ministerstvo kultúry SR
Riaditeľ: Marcel Čas
Kontakt: +421 2/20482 111

Facebook eMail

 

Inštitút pôdohospodárskej politiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Riaditeľ: Mário Julíny
Kontakt: +421 2 59 266 111

Facebook eMail

Inštitút pre stratégie a analýzy

Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov
Riaditeľ: Peter Goliaš
Kontakt: +421 2 209 25 829

Facebook LinkedIn eMail

 

Inštitút sociálnej politiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riaditeľ: Danica Kelečínová
Kontakt: +421 2/2046 1515

Facebook eMail

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz

Ministerstvo vnútra SR
Riaditeľ: Daniel Bobovník
Kontakt: 09610 44951 

Facebook eMail

 

Inštitút vzdelávacej politiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Riaditeľka: Zuzana Baranovičová
Kontakt: +421 2/59 374 111

Facebook eMail

Inštitút zdravotných analýz

Ministerstvo zdravotníctva SR
Riaditeľ: Matej Mišík
Kontakt: +421 2 593 73 429

Facebook LinkedIn eMail

 

Ďalšie spolupracujúce analytické jednotky 

Analytické centrum

Ministerstvo spravodlivosti
Riaditeľka: Danka Kovaľová
Kontakt: +421 32/6558911

Facebook eMail

Analytické oddelenie 

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Riaditeľ: Matej Uhlík
Kontakt: +421 948 935 166 

Facebook

Odbor analýz a prognóz

Finančné riaditeľstvo SR
Riaditeľ: -
Kontakt: +421 48/43 17 222 

Oddelenie procesných analýz

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Riaditeľ: Peter Mišík
Kontakt: +421 59782116 

Odbor stratégie a analýz 

Najvyšší kontrolný úrad SR
Riaditeľka: Jana Juriová
Kontakt: +421 2/554 230 69