Hodnota za peniaze

Úlohou ÚHP je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

Túto úlohu napĺňame prostredníctvom:

  • pravidelného hodnotenia verejných výdavkov naviazaného na tvorbu rozpočtu
  • hodnotenia verejných politík, regulácií a investícií
  • budovania analytických nástrojov
  • podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe

 

Útvar hodnoty za peniaze informuje