Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hodnota za peniaze

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Túto úlohu napĺňame prostredníctvom:

  • pravidelného hodnotenia efektivity (revíziou) verejných politík a výdavkov, ktoré je naviazané na tvorbu rozpočtu
  • hodnotenia investičných projektov a regulácií
  • podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe a budovania analytických nástrojov

Útvar hodnoty za peniaze je gestorom metodiky revízie výdavkov a zabezpečuje štandardizáciu výstupov, ktoré hodnotia efektívnosť verejných výdavkov naprieč ministerstvami.

Hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých revíziami verejných výdavkov vykonáva Implementačná jednotka Úradu vlády SR.

Útvar hodnoty za peniaze plní úlohy v úzkej spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, sekciou rozpočtovej politiky MF SR a inými analytickými jednotkami.

Útvar hodnoty za peniaze dbá na verejnú kontrolu svojej práce, preto ju zdieľa verejne aj tu: https://github.com/Utvar-hodnoty-za-peniaze

 

Najnovšie z ÚHP