Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výbor pre Hodnotu za peniaze

V snahe zvýšiť kvalitu výstupov projektu Hodnota za peniaze sme oslovili externých odborníkov v oblasti ekonómie a verejných politík a založili sme Výbor pre Hodnotu za peniaze,  ako poradný orgán projektu Hodnota za peniaze. Výbor začal svoju činnosť vo februári 2017 a zasadá minimálne trikrát do roka. 


Cieľom Výboru je dohliadať na kvalitu projektu Hodnota za peniaze a jeho konkrétnych výstupov. Medzi kľúčové úlohy výboru patrí:​

  • strategické odporúčania pre projekt ako napr. odporúčanie oblastí určených pre revíziu výdavkov a posudzovanie návrhu plánu revízií výdavkov spolu so zapojením ministerstiev;
  • posudzovanie odborných výstupov súvisiacich s realizáciou projektu (metodika revízie výdavkov, analýzy, a pod.);
  • dohľad nad dodržiavaním pravidiel transparentného zverejňovania výstupov projektu.

 

Členovia Výboru pre Hodnotu za peniaze:

Gabriel Machlica

Ekonóm, v súčasnosti pôsobí v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.

Do roku 2014 pôsobil ako riaditeľ makroekonomických analýz a prognóz na Inštitúte finančnej politiky pri Ministerstve financií. Gabriel Machlica je absolventom Ekonomickej univerzity v odbore hospodárska politika.

 

Martin Kahanec

Ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce,  pôsobí ako profesor na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015. V roku 2008 založil Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), kde pôsobí ako riaditeľ pre výskum.

Doktorát v ekonómii obhájil v roku 2006 v Centre pre ekonomický výskum (CentER) na Tilburskej univerzite v Holandsku (Tilburg University). Martin Kahanec vyštudoval ekonómiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v Maďarsku (Central European University) a medzinárodnú ekonómiu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Juraj Kotian

Ekonóm, v súčasnosti člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  

Do roku 2007 pôsobil ako hlavný ekonóm a riaditeľ výskumu v Slovenskej sporiteľni. Bol členom výborov pre daňové a makroekonomické prognózy na Ministerstve financií SR. Dvakrát zastával funkciu predsedu klubu ekonomických analytikov. Juraj Kotian je absolventom Univerzity Komenského v obore ekonomická a finančná matematika.

 

Ferdinand Varga

Senior partner a výkonný riaditeľ v The Boston Consulting Group v Budapešti.

Venuje sa energetickému trhu a jeho regulácii.  Pred nástupom do BCG pracoval pre spoločnosti ABB a Honeywell. Absolvoval doktorandské štúdium v odbore elektronika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

 

  • + Materiály Výboru pre Hodnotu za peniaze