Dotácia mestu Košice a Košickému samosprávnemu kraju na základe bodu B. 1. uznesenia vlády č. 579/2013