Rozpočet verejnej správy

  • + Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023

    • Rozpočet kapitoly Všeobecná pokladničná správa na roky 2021 až 2023
    • Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023
    • Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 - schválený v NR SR 9. decembra 2020