Rozpočet verejnej správy

  • + Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 - schválená NR SR - účinnosť od 5. augusta 2020

    • Zákon č. 217/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
    • Konsolidované znenie zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020