Rozpočet verejnej správy

  • + Rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021

    • Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 - schválený NR SR
    • Rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 - schválený NR SR
    • Rozpočet kapitoly Všeobecná pokladničná správa na roky 2019 až 2021