Rozpočet verejnej správy

  • + Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 - schválený vládou SR 10.10.2018

    • Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
    • Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019