Územná samospráva

  • Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2017
  • Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2016
  • Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2015
  • Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2014
  • Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2013
  • Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2012
  • Pomôcka pre vykazovanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010