Priznané dotácie z výťažku loterií alebo iných podobných hier v roku 2006