Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2008

aktualizované dňa: 01. 12. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
03.11.08 04.11.08 05.11.08 06.11.08 07.11.08
Príjmy spolu 348 251,7 277 090,0 278 323,4 286 534,9 287 016,9 287 539,8 
v tom:  
1. daňové 270 976,0 225 733,1 226 148,7 226 361,3 226 802,2 227 294,6
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 630,5 743,6 920,7 1 235,4 1 794,8
daň z príjmov PO 58 455,0 55 417,6 55 445,8 55 449,7 55 460,0 55 456,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 102,5 5 107,8 5 123,5 5 124,7 5 127,7
DPH 142 026,0 116 171,5 116 438,3 116 453,5 116 567,2 116 499,6
spotrebné dane 60 770,0 47 470,9 47 472,8 47 473,3 47 473,9 47 474,6
2. nedaňové 22 326,4 21 034,9 21 067,3 21 303,9 21 330,9 21 360,1
3. granty a transfery 54 949,3 30 222,0 31 107,4 38 869,7 38 883,8 38 885,1
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 20 217,2 20 998,2 20 998,2 21 005,6 21 005,6
Výdavky spolu 380 233,0 273 397,5 274 432,5 275 274,1 277 240,4 279 713,5
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 245 246,9 246 185,5 246 810,8 248 624,9 250 973,4
kapitálové výdavky 39 808,1 28 150,6 28 247,0 28 463,3 28 615,5 28 740,1
Schodok/Prebytok -31 981,3 3 692,5 3 890,9 11 260,8 9 776,5 7 826,3
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
10.11.08 11.11.08 12.11.08 13.11.08 14.11.08
Príjmy spolu 348 251,7 287 697,1 288 472,5 290 156,5 289 897,5 290 280,4
v tom:
1. daňové 270 976,0 227 344,6 228 090,3 229 668,7 229 307,4 229 520,4
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 2 333,0 2 755,3 3 214,7 3 552,7 3 869,7
daň z príjmov PO 58 455,0 55 467,2 55 494,9 55 505,2 55 514,9 55 524,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 132,1 5 149,3 5 295,5 5 312,8 5 452,4
DPH 142 026,0 115 992,4 116 268,3 117 231,0 116 501,9 116 245,0
spotrebné dane 60 770,0 47 478,4 47 480,7 47 480,3 47 483,0 47 486,8
2. nedaňové 22 326,4 21 384,1 21 412,4 21 503,3 21 543,0 21 565,1
3. granty a transfery 54 949,3 38 968,4 38 969,8 38 984,5 39 047,1 39 194,9
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 21 080,3 21 080,3 21 091,7 21 151,7 21 291,9
Výdavky spolu 380 233,0 283 075,4 284 949,2 286 021,8 287 392,9 288 883,7
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 253 558,5 255 394,5 256 394,4 257 623,9 258 970,5
kapitálové výdavky 39 808,1 29 516,9 29 554,7 29 627,4 29 769,0 29 913,2
Schodok/Prebytok -31 981,3 4 621,7 3 523,3 4 134,7 2 504,6 1 396,7
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
18.11.08 19.11.08 20.11.08 21.11.08 24.11.08
Príjmy spolu 348 251,7 292 239,5 292 310,4 288 383,3 285 046,8 286 555,1
v tom:
1. daňové 270 976,0 231 106,3 231 069,2 226 882,1 223 485,1 224 933,7
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 4 117,0 4 259,9 50,7 124,9 211,1
daň z príjmov PO 58 455,0 55 559,4 55 596,5 55 638,5 55 674,7 55 736,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 676,6 5 681,2 5 683,4 5 683,1 5 684,4
DPH 142 026,0 117 213,0 116 989,0 116 923,1 113 398,5 114 509,7
spotrebné dane 60 770,0 47 490,7 47 492,7 47 536,2 47 554,5 47 742,5
2. nedaňové 22 326,4 21 934,7 22 041,3 22 278,6 22 333,1 22 382,9
3. granty a transfery 54 949,3 39 198,5 39 199,9 39 202,6 39 228,,6 39 238,5
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 21 291,9 21 291,9 21 291,9 21 298,7 21 298,7
Výdavky spolu 380 233,0 289 858,9 290 395,3 290 861,0 291 380,6 292 093,4
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 259 655,4 260 036,4 260 395,0 260 817,9 261 254,5
kapitálové výdavky 39 808,1 30 203,5 30 358,9 30 466,0 30 562,7 30 838,9
Schodok/Prebytok -31 981,3 2 380,6 1 915,1 -2 497,7 -6 333,8 -5 538,3
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
25.11.08 26.11.08 27.11.08 28.11.08
Príjmy spolu 348 251,7 294 382,6 304 227,3 305 131,2 307 080,7
v tom:
1. daňové 270 976,0 232 559,7 242 028,5 243 056,3 243 964,3
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 287,7 372,6 416,2 562,3
daň z príjmov PO 58 455,0 55 949,1 56 363,3 56 703,3 57 431,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 684,7 5 685,6 5 722,8 5 725,1
DPH 142 026,0 121 061,4 126 296,3 126 890,9 126 922,0
spotrebné dane 60 770,0 48 528,6 52 260,3 52 272,2 52 272,7
2. nedaňové 22 326,4 22 528,9 22 902,8 22 777,7 22 798,2
3. granty a transfery 54 949,3 39 293,9 39 296,0 39 297,2 40 318,2
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 21 335,6 21 335,6 21 335,6 22 305,7
Výdavky spolu 380 233,0 292 958,7 293 736,3 296 055,0 297 503,6
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 261 849,4 262 402,6 264 451,1 265 093,2
kapitálové výdavky 39 808,1 31 109,3 31 333,7 31 603,9 32 410,4
Schodok/Prebytok -31 981,3 1 423,9 10 491,0 9 076,2 9 577,1
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov