Daňové výdavky

Vlády jednotlivých krajín zvádzajú tvrdý konkurenčný boj o veľké nadnárodné investície aj investičnými stimulmi. Tie môžu mať podobu priamej dotácie alebo byť vo forme daňovej úľavy, o ktorú si podnik zníži svoju daňovú povinnosť. Pri odhade korporátnej dane vyvolávajú v minulosti schválene daňové úľavy značnú mieru neistoty. Z tohto dôvodu ako aj s cieľom ďalej zvyšovať transparentnosť informácií IFP poskytuje pre verejnosť spracované informácie o schválených investičných stimuloch a daňových úľavách v užívateľsky prístupnej a prehľadnej forme.