Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2017 schválila materiál Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021.

Materiál vychádza z vykonávacích predpisov vydaných prispievateľskými štátmi pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus na programové obdobie 2014 – 2021 a špecifikuje ich niektoré ustanovenia, aby boli prispôsobené podmienkam platným v Slovenskej republike.

Predkladaný materiál dopĺňa a upravuje postupy, ktoré neboli prispievateľskými štátmi špecifikované pre tretie programové obdobie: postupy pre účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, použitie, účtovanie, výkazníctvo, platby, sledovanie finančných tokov, kontrolu a overovanie pri realizácii zahraničnej pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021. Cieľom materiálu je zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného využívania prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike v rámci predmetných finančných mechanizmov.

K tomuto materiálu sa viaže materiál Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021, ktorý je v gescii vedúceho Úradu vlády SR a bol vládou SR schválený dňa 29. marca 2017 uznesením vlády SR číslo 146/2017.