Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009