Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2011

aktualizované dňa: 02. 05. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.04.11 04.04.11 05.04.11 06.04.11 07.04.11
Príjmy spolu 13 147 834 2 894 340 2 925 409 2 936 143 2 947 712 2 993 863
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 130 201 2 159 977 2 167 269 2 177 565 2 190 928
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 25 935 32 403 38 328 45 110 55 843
daň z príjmov PO 1 669 475 639 860 644 220 645 214 645 508 645 877

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 46 452 46 654 46 786 46 963 47 251
DPH 4 652 259 965 072 983 892 984 076 987 203 989 165
spotrebné dane 2 083 274 442 175 442 094 442 150 442 062 442 068
2. nedaňové 703 083 120 145 121 231 124 494 125 750 156 639
3. granty a transfery 3 657 922 643 994 644 201 644 380 644 397 646 296
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 637 600 637 600 637 766 637 766 639 509
Výdavky spolu 16 957 773 3 884 507 3 960 925 3 984 020 4 018 571 4 089 914
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 3 495 194 3 569 531 3 582 230 3 611 313 3 680 433
kapitálové výdavky 2 891 587 389 313 391 394 401 790 407 258 409 481
Schodok/Prebytok -3 809 939 -990 167 -1 035 516 -1 047 877 -1 070 859 -1 096 051
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
08.04.11 11.04.11 12.04.11 13.04.11 14.04.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 037 246 3 056 024 3 075 615 3 132 200 3 140 239
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 201 594 2 219 270 2 235 665 2 233 236 2 240 718
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 70 351 81 908 89 447 94 903 100 030
daň z príjmov PO 1 669 475 645 734 645 397 644 811 643 044 639 799

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 48 007 48 950 49 872 50 596 52 358
DPH 4 652 259 984 671 989 984 998 451 991 624 995 395
spotrebné dane 2 083 274 442 105 442 303 442 347 442 329 442 393
2. nedaňové 703 083 159 484 160 560 161 320 163 213 163 713
3. granty a transfery 3 657 922 676 168 676 194 678 630 735 751 735 808
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 669 310 669 309 671 662 728 715 728 715
Výdavky spolu 16 957 773 4 153 407 4 202 561 4 237 156 4 317 911 4 394 906
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 3 743 283 3 775 556 3 793 955 3 869 602 3 933 636
kapitálové výdavky 2 891 587 410 124 427 005 443 201 448 309 461 270
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 116 161  -1 146 537  -1 161 541  -1 185 711  -1 254 667
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
15.04.11 18.04.11 19.04.11 20.04.11 21.04.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 152 630 3 163 810 3 217 515 3 041 303 2 881 684
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 230 812 2 237 784 2 289 360 2 111 254 1 940 638
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 101 050 102 836 101 470 -61 533 -67 188
daň z príjmov PO 1 669 475 633 200 624 059 620 354 607 515 601 986

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 54 154 55 971 56 037 56 157 56 203
DPH 4 652 259 986 290 998 742 1 055 198 1 052 699 882 367
spotrebné dane 2 083 274 442 413 442 470 442 581 442 677 453 518
2. nedaňové 703 083 174 613 178 782 180 775 182 624 185 332
3. granty a transfery 3 657 922 747 205 747 244 747 380 747 425 755 714
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 740 101 740 101 740 101 740 101 748 363
Výdavky spolu 16 957 773 4 444 904 4 462 510 4 477 556 4 486 793 4 505 966
v tom:
bežné výdavky  14 066 186 3 977 163

3 991 958

4 002 915 4 010 803 4 028 703
kapitálové výdavky 2 891 587 467 741 470 552 474 641 475 990 477 263
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 292 274 -1 298 700 -1 260 041 -1 445 490 -1 624 282
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
26.04.11 27.04.11 28.04.11 30.04.11
Príjmy spolu 13 147 834 3 148 914 3 606 235 3 626 591 3 635 636
v tom:
1. daňové 8 786 829 2 206 071 2 654 591 2 669 225 2 668 294
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -72 407 -77 602 -84 466 -93 433
daň z príjmov PO 1 669 475 589 029 580 120 578 707 578 086

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 56 209 56 657 56 772 56 855
DPH 4 652 259 1 132 051 1 468 258 1 488 130 1 496 682
spotrebné dane 2 083 274 487 428 613 375 616 286 616 296
2. nedaňové 703 083 187 107 192 579 198 210 208 092
3. granty a transfery 3 657 922 755 736 759 065 759 156 759 250
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 748 363 751 628 751 628 751 628
Výdavky spolu 16 957 773 4 514 118 4 594 907 4 644 840 4 654 150
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 4 034 109 4 113 357 4 117 452 4 123 787
kapitálové výdavky 2 891 587 480 009 481 550 527 388 530 363
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 365 204 -988 672 -1 018 249 -1 018 514
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov