Exportno - importná banka Slovenskej republiky

Príjmy
7 469 420 €

Výdavky
9 289 681 €

Saldo
-1 820 261 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP