Zoznam dotácií poskytnutých na základe uznesenia vlády č. 489 zo dňa 26.9.2012