Dotácie poskytnuté obciam podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441