Dotácie na základe uznesenia vlády č. 527/2014 zo dňa 22.10.2014