Legislatíva

Príjmy
9 728 105 €

Výdavky
11 886 260 €

Saldo
-2 158 155 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP