Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úvery na bývanie

Úverom na bývanie je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci, ktorá je

  1. zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj rozostavanej, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa takej nehnuteľnosti, 
  2. účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na základe nadobudnutia alebo zachovania vlastníckeho práva k pozemku alebo k existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva, alebo 
  3. účelovo určená na vyplatenie horeuvedených úverov. 

Úverom na bývanie sú aj hypotekárny úver poskytovaný spotrebiteľovi a niektoré stavebné a iné úvery. 

Podpora pre mladých

Na zmluvy o hypotekárnych úveroch uzavretých od 1. januára 2018 sa po novom uplatňuje systém daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie, resp. hypotekárnych úveroch, tzv. daňový bonus. Pred týmto obdobím existoval systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých, na ktoré sa vzťahoval štátny príspevok pre mladých, pre ktorý platí, že na výpočet, uplatňovanie nárokov, poskytovanie a na zánik nároku na štátny príspevok pre mladých sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2017.