Zoznam spolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zoznam platný od 1.1.2021 

 Zoznam platný od 1.1.2020 do 31.12.2020