Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

 

Zovšeobecnený postup na zverejňovanie účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po zavedení Registra účtovných závierok