Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Minimálne efektívne zdanenie – pilier 2

 • Zákon č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/507/

 • Znenie vybraných ustanovení Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku pre účely zákona č. 507/2023 o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Smernica Rady (EÚ) 2022/2523
 1. Smernica Rady (EÚ) 2022/2523 zo 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02022L2523-20221222

 1. Vyhlásenie Rady ECOFIN a Európskej komisie

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/corporate-taxation/minimum-corporate-taxation_en

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14732-2023-REV-1/sk/pdf

 1. Zverejnenie odpovedí Európskej komisie na často kladené otázky k smernici EÚ (22.12.2023)

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/ca7bf5d9-19d6-47f2-b4f5-4aab9b0912c1_en?filename=20231222%20Pillar%202%20technical%20FAQ.pdf

 1. Oznámenie Komisie: Rozhodnutie o odklade uplatňovania pravidla zahrnutia príjmov a pravidla pre nedostatočne zdanené zisky podľa článku 50 smernice o druhom pilieri

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202301536

 • Modelové pravidlá OECD (pilier 2) a administratívne usmernenia OECD
 1. Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie hospodárstva – globálne Modelové pravidlá proti narúšaniu základu dane (druhý pilier) zo 14.12.2021

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two_782bac33-en      

 1. Komentár k Modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane (druhý pilier) z 11.3.2022

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-commentary-to-the-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-first-edition_1e0e9cd8-en

 1. Príklady k Modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane (druhý pilier)

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf

4. Konsolidované znenie komentára k Modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane (2023)

https://www.oecd.org/tax/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-consolidated-commentary-to-the-global-anti-base-erosion-model-b849f926-en.htm 

5. Bezpečné prístavy a úľava od sankcií z 15.12.2022

https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf

6. Administratívne usmernenie z 1.2.2023

https://www.oecd.org/tax/beps/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf

7. Administratívne usmernenie z 13.7.2023

https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf

8. Administratívne usmernenie z 15.12.2023

https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf

9. Administratívne usmernenie z 24.5.2025

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-june-2024.pdf