Usmernenia a oznámenia k spotrebným daniam

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8258/2012-73 o uverejnení vzoru daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov (FS 2/2012, 13)

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/26140/2013-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (FS 12/2013)

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8262/2012-732 o uverejnení vzorov daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a poučenia na vyplnenie daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (FS 2/2012, 16)

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7018/2014-73 k uplatňovaniu § 25b zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24058/2014-73 k uplatňovaniu niektorých ustanovení § 44o zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/6827/2014-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (FS 2/2014).