Dotácia mestu Košice na základe bodu B. 3. uznesenia vlády č. 579/2013