Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Európske záležitosti

Európske záležitosti predstavujú agendu Odboru európskych politík (OEP) MF SR. Náplňou agendy EÚ je hlavne efektívne presadzovanie záujmov SR v oblasti hospodárskej politiky a verejných financií na zasadnutiach Európskej rady, Euroskupiny, Rady Ecofin a Rady pre všeobecné záležitosti. Vyžaduje si neustále sledovanie aktuálnych medzinárodných ekonomických tém a súvislostí a neskromnú mieru predvídania. Špecifickou oblasťou je rozpočet EÚ, najmä príprava viacročného finančného rámca a každoročné odhady odvodov do európskeho rozpočtu. Odbor európskych politík je okrem iného zodpovedný aj za koordináciu európskeho Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP).