Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Aktuality:

28.12.2023 bola zverejnená opravená Smernica k zostaveniu záverečných účtov kapitol ŠR /štátnych fondov. V časti II. bod 2. Tabuľková časť a v časti IV bod 2 Tabuľková časť bol opravený text o dostupnosti tabuliek pre kapitoly ŠR a štátne fondy. Tieto tabuľky budú k dispozícii v elektronickej podobe v systéme CKS.

21.12.2023 boli zverejnené aktuálne smernice k zostaveniu záverečných účtov kapitol ŠR /štátnych fondov a k zostaveniu štátneho záverečného účtu SR, za rok 2023. Smernice obsahujú len posun termínov v predložení záverečných účtov. Po obsahovej stránke sa smernice oproti minulému roku nezmenili.

 Neplatné smernice sú uvedené v zložke ,,Archív".