Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Aktuality:

MF SR  vydalo novú smernicu na vypracovanie záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu a štátneho fondu za rok 2021, ako aj smernicu pre podklady do Štátneho záverečného účtu. Zmeny v smernici pre kapitoly ŠR boli formálneho charakteru, zmeny v smernici pre ,,veľký" záverečný účet sa týkajú predloženia údajov potrebných pre hodnotenie kapitálových injekcií.

 Neplatné smernice sú uvedené v zložke ,,Archív".