Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Aktuality:

16.1.2023 boli zverejnené aktuálne smernice k zostaveniu záverečných účtov kapitol ŠR /štátnych fondov a k zostaveniu štátneho záverečného účtu SR, za rok 2022.

MF SR  vydalo novú smernicu na vypracovanie záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu a štátneho fondu za rok 2021, ako aj smernicu pre podklady do Štátneho záverečného účtu. Zmeny v smernici pre kapitoly ŠR boli formálneho charakteru, zmeny v smernici pre ,,veľký" záverečný účet sa týkajú predloženia údajov potrebných pre hodnotenie kapitálových injekcií. Smernica pre záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu ako aj smernica k veľkému štátnemu záverečnému účtu pre rok 2022 bude vydaná pod novým číslom, obsahovo sa nebude meniť. 

 Neplatné smernice sú uvedené v zložke ,,Archív".