Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2023-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2023 pre používateľov ISUF

Cieľom usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2023 a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2024 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov  na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2023. Toto usmernenie sa vzťahuje aj na program spolupráce Interact pre certifikačný orgán/platobný orgán. 

Dátum vydania: 6.12.2023

Dátum účinnosti: 7.12.2023