Podmienky a priebeh výberového konania na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MF SR