Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2005

aktualizované dňa: 13. 07. 2005


v mil. Sk
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2005
Ukazovateľ Rozpočet 2005 Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
3.1. 4.1. 5.1. 7.1. 10.1. 11.1. 12.1.
Príjmy spolu 257 226,0 469,0 752,2 928,1 1497,3 2193,9 2793,8 3137,7
v tom:
1. daňové 201 993,4 416,4 686,2 849,0 1370,3 2045,6 2612,9 2928,9
z toho:
DPH 117 338,7 35,9 119,5 67,2 51,0 150,1 210,8 132,3
spotrebné dane 45 371,2 15,1 48,8 51,8 53,7 54,2 105,9 113,5
daň z príjmov PO 30 066,1 267,6 290,1 302,0 308,3 308,9 318,6 322,7
daň z príjmov FO 2 057,4 81,5 203,3 390,2 789,1 1 49,4 1769,2 2082,7
zrážková daň 6 400,0 1,8 3,0 7,0 126,0 130,3 136,8 191,4
2. nedaňové 15 613,8 12,0 25,4 38,4 86,2 107,4 139,9 167,8
3. granty a transfery 39 618,8 40,6 40,6 40,7 40,8 40,9 41,0 41,0
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 40,6 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3
 
Výdavky spolu 318 749,9 4261,0 5685,3 5786,2 5982,2 6253,2 6570,7 7269,4
 
Schodok -61 523,9 -3792,0 -4933,1 -4858,1 -4484,9 -4059,3 -3776,9 -3137,7

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2005
Ukazovateľ Rozpočet 2005 Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
13.1. 14.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1.
Príjmy spolu 257 226,0 3544,2 4137,3 1 869,3 2178,6 2 60,7 2 69,5 156,8
v tom:1. daňové 201 993,4 3320,6 3823,4 1 190,1 1475,1 1545,7 1607,0 1068,8
z toho:
DPH 117 338,7 80,6 672,7 -856,7 -732,8 -769,3 -870,4 -1552,2
spotrebné dane 45 371,2 118,2 151,4 154,3 155,2 157,7 179,4 232,5
daň z príjmov PO 30 066,1 328,2 301,8 306,1 339,0 346,6 356,8 354,5
daň z príjmov FO 2 057,4 2473,9 2178,3 659,7 596,1 659,2 749,7 798,9
zrážková daň 6 400,0 208,9 333,5 762,9 861,9 862,6 871,0 878,1
2. nedaňové 15 613,8 182,6 272,8 638,0 662,2 673,6 721,0 837,5
3. granty a transfery 39 618,8 41,0 41,1 41,2 41,3 41,4 41,5 50,5
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,4 40,4
 
Výdavky spolu 318 749,9 8736,2 10605,2 11687,0 14259,0 13677,3 14382,7 15522,2
 
Schodok -61 523,9 -5192,0 -6467,9 -9817,7 -12080,4 -11416,6 -12013,2 -13565,4

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2005
Ukazovateľ Rozpočet 2005 Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 31.1.
Príjmy spolu 257226,0 2131,7 6879,1 20747,3 22107,1 23238,8 24644,2
v tom:


1. daňové 201 993,4 1138,3 5843,9 19667,2 20936,7 22042,3 23372,1
z toho:
DPH 117 338,7 -1642,7 2122,1 12613,9 13632,7 14282,4 14587,6
spotrebné dane 45371,2 241,8 985,1 4053,0 4077,0 4139,2 4150,3
daň z príjmov PO 30066,1 375,7 431,9 505,3 578,7 755,8 1 439,3
daň z príjmov FO 2057,4 882,9 948,1 1030,3 1073,5 1176,4 1306,8
zrážková daň 6400,0 880,2 884,2 890,6 893,9 897,7 908,1
2. nedaňové 15613,8 942,8 984,4 1029,2 1119,3 1145,2 1180,9
3. granty a transfery 39 618,8 50,6 50,8 50,9 51,1 51,3 91,2
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26507,7 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 80,3
 
Výdavky spolu 318749,9 15620,9 16230,4 16402,6 16477,3 19948,2 20334,2
 
Schodok -61523,9 -13489,2 -9351,3 4344,7 5629,8 3290,6 4310,0