Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Postupy účtovania ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie č. MF/16786/2007-31

Metodické usmernenia k postupom účtovania - aktualizované 8.2.2018

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov platná od 1.1.2019

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2019 platí bez zmien aj pre rok 2022

Opatrenie č. MF/015819/2018-352

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

 Opatrenie č. MF/21572/2015-31

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21231/2014-31

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2015

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie č. MF/19568/2013-31

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2014