Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Postupy účtovania pre štátne ROPO a štátne účelové fondy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Od 1.1. 2024 novelu postupov účtovania zo 7. decembra 2023 č. MF/13953/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy

Od 1.1. 2023 nové postupy účtovania určené pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, ustanovené  Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022  č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. 

 Opatrenie MF SR č. MF/14522/2022-36 

 

 

Postupy účtovania platné do roku 2022 nájdete v súbore "Archív_postupy účtovania ROPO, obcí, VÚC, štátnych fondov do roku 2022".