Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Postupy účtovania ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie č. MF/16786/2007-31

Metodické usmernenia k postupom účtovania - aktualizované 8.2.2018

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov platná od 1.1.2019

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2019 platí bez zmien aj pre rok 2022

Opatrenie č. MF/015819/2018-352

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

 Opatrenie č. MF/21572/2015-31

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21231/2014-31

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2015

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie č. MF/19568/2013-31

Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2014

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Legislatíva
  4. Postupy účtovania ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.