Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Účtovníctvo štátnej správy a územnej samosprávy

V tejto podsekcii sú zverejňované metodické usmernenia k postupom účtovania a k zostaveniu individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe. Usmernenia majú charakter výkladu jednotlivých ustanovení Opatrení MF SR v oblasti účtovníctva a účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VUC a štátnych účelových fondov.