Dotácie prijímateľom na základe uznesenia vlády č. 586/2013