Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie Programu INTERACT IV na programové obdobie 2021 – 2027, verzia 1.0

V nadväznosti na začiatok programového obdobia 2021 – 2027 a schválené uznesenie vlády SR č. 489 z 8. septembra 2021, ktorým bolo Ministerstvo financií SR určené ako platobný orgán, Ministerstvo financií SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom vypracovalo Systém riadenia a implementácie programu Interact IV na programové obdobie 2021 – 2027.  

Cieľom materiálu je vytvorenie postupov a pravidiel v oblasti finančného riadenia a zadefinovanie hlavných kompetencií a povinností jednotlivých subjektov zapojených do implementácie programu Interact IV. Pri tvorbe materiálu sme vychádzali zo skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 zohľadňujúc skutočnosti vyplývajúce z novej národnej a európskej legislatívy.

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 Materiál nie je  predmetom rokovania vlády SR a je schvaľovaný ministrom financií.

 Materiál nadobúda účinnosť 15.mája.2022.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Programu Interact IV sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému riadenia a implementácie Programu Interact IV do svojich vnútorných predpisov v termíne do 15. júla 2022