Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2005

aktualizované dňa: 03. 01. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac december 2005 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
1.12. 2.12.  5.12.  6.12.  7.12.  8.12.   
Príjmy spolu

257 226,0

235 333,0

235 947,2

236 395,4

236 839,3

237 410,7

238 163,8

v tom:
1. daňové

201 993,4

204 685,8

 204 945,8

205 265,0

205 611,5

206 132,7

206 755,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 2 639,2

 2 767,5

 2 902,6

 3 161,8

 3 594,0

 4 194,4

daň z príjmov PO

30 066,1

 40 364,5

 40 389,1

 40 400,2

 40 425,7

 40 438,9

 40 450,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 573,3

3 577,4

 3 577,9

 3 579,8

 3 584,4

 3 586,3

DPH

117 338,7

111 990,0

112 081,6

 112 246,6

 112 296,4

112 352,1

 112 358,2

spotrebné dane

45 371,2

 44 633,9

 44 640,4

 44 644,8

 44 652,3

 44 663,6

 44 662,8

2. nedaňové

15 613,8

 18 557,7

 18 780,0

 18 794,7

 18 839,2

 18 857,0

 18 953,0

3. granty a transfery

39 618,8

 12 089,5

 12 221,4

 12 335,7

 12 388,6

12 421,0

 12 455,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 11 229,9

 11 357,2

 11 462,5

 11487,8

 11 487,8

 11 487,8

Výdavky spolu

318 749,9

242 677,9

 244 700,9

247 682,8

249 455,4

 251 777,2

254 901,8

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

220 800,4

221 885,3

224 729,2

226 417,9

 228 481,9

231 240,1

kapitálové výdavky

41 766,2

 21 877,5

 22 815,6

22 953,6

 23 037,5

 23 295,3

23 661,7

Schodok

-61 523,9

 -7 344,9

-8 753,7

-11 287,4

 -12 616,1

 -14 366,5

 16 738,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
9.12. 12.12.  13.12.  14.12.  15.12.  16.12.   
Príjmy spolu

257 226,0

239 104,4

239 731,3

240 484,7

240 986,3

239 662,5

240 675,5

v tom:
1. daňové

201 993,4

207 343,6

 207 905,1

208 413,1

208 836,7

207 362,4

208 015,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 4 649,7

 5 269,5

 5 649,7

 5 929,1

 3 290,9

 3 488,1

daň z príjmov PO

30 066,1

 40 399,4

 40 408,6

 40 424,1

 40 441,5

 40 471,8

 40 490,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 587,6

 3 653,2

 3 661,6

 3 697,0

 3 760,0

 3 817,1

DPH

117 338,7

 112 530,5

 112 389,8

 112 487,7

 112 511,8

 113 647,3

 113 991,7

spotrebné dane

45 371,2

 44 668,4

 44 671,9

 44 673,4

 44 680,5

 44 746,8

 44 778,3

2. nedaňové

15 613,8

 18 979,0

 19 014,5

 19 254,1

 19 321,8

 19 432,7

 19 469,5

3. granty a transfery

39 618,8

 12 781,8

 12 811,7

 12 817,5

 12 827,8

12 867,4

 13 190,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 11 790,7

 11 819,0

 11 819,2

 11 819,2

 11 819,2

 12 138,4

Výdavky spolu

318 749,9

256 449,0

257 425,3

259 225,3

263 192,4

265 822,7

268 577,7

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

 232 680,4

233 516,7

 234 652,6

238 519,5

 240 603,7

242 649,1

kapitálové výdavky

41 766,2

 23 768,6

23 908,6

 24 572,7

24 673,0

 25 219,0

25 928,6

Schodok

-61 523,9

 -17 344,6

 -17 694,0

-18 740,6

 -22 206,1

 -26 160,2

 -27 902,2

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
19.12. 20.12.  21.12.  22.12.  23.12.  27.12.   
Príjmy spolu

257 226,0

241 317,9

242 152,7

243 093,8

244 611,7

247 954,0

249 331,8

v tom:
1. daňové

201 993,4

 208 076,3

 208 601,5

209 345,1

210 692,4

213 426,9

214 7434,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 3 612,5

3 720,3

 3 812,0

 3 941,1

 4 036,2

 4 160,4

daň z príjmov PO

30 066,1

 40 547,4

 40 590,3

 40 668,4

 40 780,8

 40 977,2

 41 143,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 818,8

 3 820,9

 3 822,7

 3 824,6

 3 834,8

 3 837,9

DPH

117 338,7

 113 853,8

 114 145,3

 114 697,2

 115 781,1

 117 919,7

 116 865,6

spotrebné dane

45 371,2

 44 790,6

 44 863,6

 44 877,5

 44 886,4

 45 169,9

 47 234,6

2. nedaňové

15 613,8

 19 528,1

 19 776,4

 19 962,1

 19 948,5

 20 541,3

 20 598,5

3. granty a transfery

39 618,8

 13 713,5

 13 774,8

 13 786,6

 13 970,8

13 985,8

 13 989,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 12 655,7

 12 712,1

 12 712,1

 12 877,7

 12 886,9

 12 886,9

Výdavky spolu

318 749,9

271 237,6

274 361,0

278 425,4

280 122,9

282 370,4

285 058,2

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

 245 129,6

247 879,9

 250 419,9

251 778,3

 252 911,3

 254 826,5

kapitálové výdavky

41 766,2

 26 108,0

26 481,1

 28 005,5

 28 344,6

 29 459,0

30 231,7

Schodok

-61 523,9

 -29 919,7

-32 208,3

-35 331,6

 -35 511,2

 -34 416,4

-35 726,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005

28.12.

29.12. 

30.12. 

   
Príjmy spolu

257 226,0

257 480,5

 257 420,3

258 694,0

v tom:
1. daňové

201 993,4

 222 901,0

221 785,5

222 593,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 4 286,9

 2 617,4

 2 793,1

daň z príjmov PO

30 066,1

 41 372,4

 41 679,2

 42 069,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

3 843,5

 3 847,1

3 855,4

DPH

117 338,7

 122 075,4

 122 301,2

122 424,0

spotrebné dane

45 371,2

 49 810,6

 49 902,0

 49 997,7

2. nedaňové

15 613,8

 20 536,7

 20 993,1

 21 112,1

3. granty a transfery

39 618,8

 14 042,8

 14 641,7

14 988,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 12 927,1

 13 524,8

 13 870,9

Výdavky spolu

318 749,9

288 073,3

291 345,5

 292 580,3

v tom:

 

 

 

 

bežné výdavky

276 983,7

 257 123,8

260 074,5

261 110,5

kapitálové výdavky

41 766,2

 30 949,5

 31 271,1

 31 469,8

Schodok

-61 523,9

 -30 592,8

 -33 925,2

 -33 886,3