Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2005

aktualizované dňa: 03. 10. 2005

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac september 2005 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
2.9. 5.9.  6.9.  7.9.  8.9.  9.9.   
Príjmy spolu

257 226,0

170 741,9

 170 924,8

 171 204,4

 171 644,4

 172 222,3

 172 796,5
v tom:
1. daňové

201 993,4

147 624,2

 147 789,2

148 037,6

148 343,1

148 665,0

149 187,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 1 866,1

 1 982,9

 2 105,3

 2 349,9

 2 661,5

 3 015,0

daň z príjmov PO

30 066,1

 32 140,4

 32 158,7

 32 179,5

 32 193,8

 32 182,1

 32 204,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 2 897,1

 2 900,7

 2 903,0

 2 903,4

 2 912,1

 2 932,9

DPH

117 338,7

 78 356,6

 78 375,4

 78 470,4

 78 509,6

 78 517,1

 78 632,7

spotrebné dane

45 371,2

 31 113,6

 31 115,4

 31 117,0

 31 119,8

 31 121,6

 31 128,6

2. nedaňové

15 613,8

 13 268,5

 13 286,1

 13 316,9

 13 440,9

 13 696,4

 13 721,6

3. granty a transfery

39 618,8

 9 849,2

 9 849,5

 9 849,9

 9 860,4

9 860,9

 9 887,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 9 411,2

 9 411,2

 9 411,2

 9 420,0

 9 420,0

 9 438,6

Výdavky spolu

318 749,9

178 674,4

 181 016,6

181 446,3

 182 434,5  184 124,2  185 306,2
v tom:
bežné výdavky

276 983,7

165 479,7

167 701,9

 168 108,7

 169 072,9

 170 740,8

 171 667,3
kapitálové výdavky

41 766,2

 13 194,7

 13 314,7

 13 337,6

 13 361,6

 13 383,4

13 638,9

Schodok

-61 523,9

-7 932,5 

 -10 091,8

-10 241,9

 -10 790,1

 -11 901,9

 -12 509,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
12.9. 13.9.  14.9.  16.9.  19.9.  20.9.   
Príjmy spolu

257 226,0

 173 633,2

175 378,5

173 002,4

172 850,3

172 444,1

172 826,8

v tom:
1. daňové

201 993,4

149 828,7

151 332,3

 148 794,8

 148 517,2

 148 095,4

 148 452,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

3 343,7

 3 671,6

 1 193,1

 1 418,9

 1 513,3

 1 588,0

daň z príjmov PO

30 066,1

 32  213,2

 32 232,7

 32 240,8

 32 238,4

 32 225,6

 32 243,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 2 944,2

 2 970,1

 3 003,9

 3 062,7

 3 093,8

 3 094,8

DPH

117 338,7

78 914,7

80 009,7

 80 070,3

 79 504,9

 78 929,6

 79 174,1

spotrebné dane

45 371,2

 31 136,1

 31 166,5

 31 169,2

 31 170,2

 31 174,6

 31 188,4

2. nedaňové

15 613,8

 13 755,1

 13 994,1

 14 014,7

 14 128,3

 14 143,4

 14 168,6

3. granty a transfery

39 618,8

 10 049,4

 10 052,1

 10 192,9

 10 204,8

 10 205,3

 10 205,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 9 599,6

9 599,6

 9 723,1

9 730,4 

 9 730,4

 9 730,4

Výdavky spolu

318 749,9

186 026,1 

 186 729,4

 188 604,7

 189 614,1

191 995,2 

 192 475,2

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

172 157,6

 172 854,1

 174 774,7

 175 653,1

 177 849,7

178 301,0

kapitálové výdavky

41 766,2

13 868,5

 13 875,3

 13 830,0

 13 961,0

 14 145,5

 14 174,2

Schodok

-61 523,9

 -12 392,9

 -11 350,9

-15 602,3

 -16 763,8

 -19 551,1

 -19 648,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
21.9. 22.9.  23.9.  26.9.  27.9.  28.9.   
Príjmy spolu

257 226,0

172 890,8

173 331,3

174 043,9

176 011,1

185 871,0

186 567,8

v tom:

1. daňové

201 993,4

148 476,7

148 853,9

 149 442,7

 151 222,3

 160 955,0

 161 635,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 1 636,3

 1 710,5

 1 757,1

 1 831,8

 1 934,8

 2 016,5

daň z príjmov PO

30 066,1

32 265,5

 32 292,9

 32 334,2

 32 460,3

 32 657,6

 32 749,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 096,8

 3 097,9

 3 099,2

 3 099,3

 3 102,0

 3 103,6

DPH

117 338,7

 79 115,0

 79 360,2

 79 709,2

 79 615,7

86 457,9

 86 849,0

spotrebné dane

45 371,2

 31 194,4

 31 209,6

 31 352,4

 33 011,7

 35 586,6

 35 691,3

2. nedaňové

15 613,8

 14 205,7

 14 228,7

 14 349,7

 14 497,8

 14 622,5

 14 636,6

3. granty a transfery

39 618,8

 10 208,4

 10 248,7

 10 251,5

 10 291,0

 10 293,5

 10 295,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 9 732,7

9 770,5 

 9 772,5

 9 810,3

 9 810,3

 9 812,3

Výdavky spolu

318 749,9

192 648,3

192 843,9

193 060,2

193 936,0

194 046,6

194 413,3

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

178 458,1

178 614,4

 178 809,6

 179 632,3

 179 697,2

 180 048,0

kapitálové výdavky

41 766,2

 14 190,2

14 229,5

 14 250,6

 14 303,7

 14 349,4

 14 365,3

Schodok

-61 523,9

 -19 757,5

 -19 512,6

 -19 016,3

 -17 924,9

 -8 175,6

-7 845,5

Rozpočet 2005
Ukazovateľ
29.9. 30.9.   
Príjmy spolu 257 226,0

 187 300,1

188 638,8

v tom:
1. daňové 201 993,4

162 254,0

163 232,0
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 2 118,2

 2 264,5

daň z príjmov PO 30 066,1

 33 047,6

 33 801,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 3 104,7

 3 105,0

DPH 117 338,7

 87 045,8

 87 105,4

spotrebné dane 45 371,2

 35 699,6

 35 701,0

2. nedaňové 15 613,8

 14 698,7

 15 058,4

3. granty a transfery 39 618,8

10 347,4

 10 348,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 9 862,3

 9 862,3

Výdavky spolu 318 749,9

 194 820,5

 196 745,7

v tom:

bežné výdavky

276 983,7

 180 174,7

181 502,3

kapitálové výdavky 41 766,2

 14 645,7

15 243,4

Schodok -61 523,9

 -7 520,4

-8 106,9