Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dotácie v roku 2014

Poznámka: V zmysle ustanovení § 24 ods. 3 zákona  č. 659/2007 Z.z. z 28. 11. 2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa používanie pojmov označujúcich slovenskú menu a euro upravuje nasledovne. „Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "slovenská koruna" alebo skratka slovenskej koruny "Sk" bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj pojem "euro" a symbol eura "€" a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len pojem "euro" a symbol eura "€".