Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v roku 2012