Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
7 575 862 €

Výdavky
11 957 859 €

Saldo
-4 381 997 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP