Očkovacia prémia

Sprostredkovateľský bonus

Príjmy
12 032 492 €

Výdavky
16 744 761 €

Saldo
-4 712 269 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP