COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
13 153 913 €

Výdavky
18 267 424 €

Saldo
-5 113 511 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP