Príjmy
14 769 696 €

Výdavky
20 390 304 €

Saldo
-5 620 608 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP