Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
4 677 300 €

Výdavky
8 536 561 €

Saldo
-3 859 261 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP