Príjmy
-158 795 €

Výdavky
766 142 €

Saldo
-924 938 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP