Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
7 533 568 €

Výdavky
11 672 217 €

Saldo
-4 138 649 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP