COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
10 361 778 €

Výdavky
15 935 456 €

Saldo
-5 573 677 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP