Príjmy
13 865 619 €

Výdavky
16 517 098 €

Saldo
-2 651 478 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP