Príjmy
12 730 199 €

Výdavky
14 703 358 €

Saldo
-1 973 159 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP