Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
6 482 578 €

Výdavky
10 698 855 €

Saldo
-4 216 277 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP