Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
6 185 206 €

Výdavky
10 407 230 €

Saldo
-4 222 024 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP