COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
12 055 311 €

Výdavky
17 819 583 €

Saldo
-5 764 272 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP