Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
2 089 253 €

Výdavky
3 878 937 €

Saldo
-1 789 684 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP