Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
6 464 613 €

Výdavky
10 476 822 €

Saldo
-4 012 209 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP