Očkovacia prémia

Sprostredkovateľský bonus

Príjmy
10 493 243 €

Výdavky
15 547 397 €

Saldo
-5 054 154 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP