Peter Kažimír Minister financií Slovenskej republiky Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR

IFP UHP

Príjmy
-273 232 €

Výdavky
568 827 €

Saldo
-842 060 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP