Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.
IFP UHP

Príjmy
3 734 187 €

Výdavky
5 268 650 €

Saldo
-1 534 463 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP