Príjmy
11 266 752 €

Výdavky
13 311 458 €

Saldo
-2 044 706 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP