Príjmy
5 868 689 €

Výdavky
7 963 188 €

Saldo
-2 094 499 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP