Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
6 351 151 €

Výdavky
10 636 666 €

Saldo
-4 285 515 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP