Príjmy
12 787 587 €

Výdavky
14 722 592 €

Saldo
-1 935 004 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP