Očkovacia prémia

Sprostredkovateľský bonus

Príjmy
8 953 394 €

Výdavky
12 695 692 €

Saldo
-3 742 298 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP