Očkovacia prémia

Sprostredkovateľský bonus

Príjmy
10 465 392 €

Výdavky
15 456 824 €

Saldo
-4 991 432 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP