Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
3 605 139 €

Výdavky
6 174 080 €

Saldo
-2 568 941 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP