Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
4 466 318 €

Výdavky
7 966 675 €

Saldo
-3 500 357 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP