COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
10 317 889 €

Výdavky
15 912 402 €

Saldo
-5 594 513 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP