COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
9 296 758 €

Výdavky
14 503 549 €

Saldo
-5 206 790 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP