Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
6 232 907 €

Výdavky
10 575 183 €

Saldo
-4 342 276 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP