Príjmy
0 €

Výdavky
0 €

Saldo
0 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP