COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
9 913 120 €

Výdavky
14 578 822 €

Saldo
-4 665 702 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP