Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
3 458 620 €

Výdavky
5 881 904 €

Saldo
-2 423 285 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP