COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
283 337 €

Výdavky
573 554 €

Saldo
-290 217 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP