Očkovacia prémia

Sprostredkovateľský bonus

Príjmy
10 718 486 €

Výdavky
15 342 027 €

Saldo
-4 623 541 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP