Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
7 326 404 €

Výdavky
11 179 295 €

Saldo
-3 852 891 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP