Príjmy
14 031 217 €

Výdavky
16 887 248 €

Saldo
-2 856 032 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP