COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
256 566 €

Výdavky
630 675 €

Saldo
-374 109 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP