Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
7 450 262 €

Výdavky
11 553 950 €

Saldo
-4 103 688 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP