COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
9 108 041 €

Výdavky
14 271 191 €

Saldo
-5 163 150 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP