Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
1 094 932 €

Výdavky
2 963 749 €

Saldo
-1 868 816 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP