Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
4 903 555 €

Výdavky
8 281 069 €

Saldo
-3 377 514 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP