COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
-91 568 €

Výdavky
797 639 €

Saldo
-889 207 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP