Príjmy
14 580 762 €

Výdavky
20 036 962 €

Saldo
-5 456 199 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP