Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
7 471 762 €

Výdavky
11 591 796 €

Saldo
-4 120 034 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP