Príjmy
3 151 218 €

Výdavky
4 622 669 €

Saldo
-1 471 451 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP