Očkovacia prémia

Sprostredkovateľský bonus

Príjmy
11 935 359 €

Výdavky
16 938 753 €

Saldo
-5 003 394 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP