COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
8 854 868 €

Výdavky
14 447 287 €

Saldo
-5 592 419 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP