Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
3 531 420 €

Výdavky
6 671 717 €

Saldo
-3 140 298 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP