Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

18.5.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac marec a apríl 2023.

22.3.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, revidovaná za január 2023 a aktualizácia za mesiac február 2023 na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.  Zoznam UJ SC za roky 2019 -2021 sú dostupné z archívu.

22.3.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2022, revidovaná o duplicitné záznamy a formálne chyby v názvoch jednotiek.   

20.2.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2023, k 1.2.2023. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.  

18.2.2023 bol vydaný  revidovaný zoznam UJ SC pre rok 2022, k 31.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.  

23.1.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022, k 31.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.  

1.1.2023 bola zverejnená nová verzia Konsolidačného balíka pre rok 2022. Boli vykonané formálne úpravy a rozšírenie číselníka právnych foriem o verejnú výskumnú inštitúciu. 

1.1.2023 boli zverejnené v časti "Príručky používateľa systému CKS a pracovné materiály" súbory, ktoré popisujú druhy dokladov v CKS, kontroly vzájomných vzťahov a konzistencie ako aj číselníky analytického členenia a atribútov k syntetickým účtom v KB MF SR.

1.1.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022, k 1.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.    

Konsolidačný balík MF SR (KB v9) pre rok 2022 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2022. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

1.) Zoznam UJ SC pre účely odsúhlasovania a vykazovania vzájomných vzťahov v rámci súhrnného celku     

 

2.) Konsolidačný balík a Manuál pre jeho vyplnenie 

 3.) Príručky používateľa systému CKS a pracovné materiály

 Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku v CKS 17.4.2023 - časť I. 

Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku v CKS 17.4.2023 - časť II. 

4.) Formulár F162 - Žiadosť o založenie/zrušenie/zmenu UJ v IS DataCentra