Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém

Dňa 4.7.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 30.6.2019.   

Dňa 11.6.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.5.2019.   

 Dňa 14.5.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 30.4.2019.  

Dňa 1.4.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.3.2019.  

Dňa 25.2.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2018, s údajmi k 31.12.2018. Boli opravené duplicitné IČÁ, nesprávne pridelení zriaďovatelia štátnych organizácií, nesprávne adresy štátnych organizácií a VUC organizácií. Na kvalite dát sa pokračuje porovnávaním údajov za obce z registra organizácií ŠÚ SR a Zoznamom UJ SC.

Dňa 21.1.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2018, s údajmi k 31.12.2018. Súčasťou zoznamu je aj informácia o zriaďovateľovi organizácií v ústrednej správe (napríklad ministerstvá). Toto priradenie bolo doplnené pre lepšie filtrovanie konsolidovaných celkov na prvej úrovni v ústrednej správe a rýchlejšiu kontrolu údajov. Dôležitá je správnosť priradenia za aktuálny rok 2018. 

Dňa 8.1.2019 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2018, s údajmi k 31.12.2018. Súčasťou zoznamu bude aj informácia o zriaďovateľovi organizácií v ústrednej správe (napríklad ministerstvá). Toto priradenie bude dopĺňané postupne.

Konsolidačný balík MF SR (KB v7) pre rok 2016 ostáva v platnosti aj pre konsolidáciu za rok 2018. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2018 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).