Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém

Dňa 17.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.12.2019. Ďalej bol aktualizovaný Manuál ku KB MFSR, aktualizovala sa len schéma súhrnného celku na konci dokumentu.    

Konsolidačný balík MF SR (KB v7) pre rok 2016 ostáva v platnosti aj pre konsolidáciu za rok 2019(Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2019 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).