Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

23.1.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022, k 31.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.  

1.1.2023 bola zverejnená nová verzia Konsolidačného balíka pre rok 2022. Boli vykonané formálne úpravy a rozšírenie číselníka právnych foriem o verejnú výskumnú inštitúciu. 

1.1.2023 boli zverejnené v časti "Príručky používateľa systému CKS a pracovné materiály" súbory, ktoré popisujú druhy dokladov v CKS, kontroly vzájomných vzťahov a konzistencie ako aj číselníky analytického členenia a atribútov k syntetickým účtom v KB MF SR.

1.1.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022, k 1.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.    

3.12.2022 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022 , a to spätne za uplynulé mesiace až k 1.11.2022 (za mesiac august, september, október). Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.   

25.8.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2022 , a to spätne za uplynulé mesiace až k 1.8.2022 (za mesiac júl). Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek. Medzimesačné zmeny v samostatnom dokumente budú publikované s miernym časovým odstupom.  

26.6.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 vo verzii 2 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov za rok 2021. Ide o aktualizáciu na základe dodatočných informácií od metodikov obcí a zmien zo strany ŠU SR.

Konsolidačný balík MF SR (KB v9) pre rok 2022 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2022. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

1.) Zoznam UJ SC pre účely odsúhlasovania a vykazovania vzájomných vzťahov v rámci súhrnného celku     

2.) Konsolidačný balík a Manuál pre jeho vyplnenie 

 3.) Príručky používateľa systému CKS a pracovné materiály

4.) Formulár F162 - Žiadosť o založenie/zrušenie/zmenu UJ v IS DataCentra