Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

25.8.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2022 , a to spätne za uplynulé mesiace až k 1.8.2022 (za mesiac júl). Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek. Medzimesačné zmeny v samostatnom dokumente budú publikované s miernym časovým odstupom.  

26.6.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 vo verzii 2 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov za rok 2021. Ide o aktualizáciu na základe dodatočných informácií od metodikov obcí a zmien zo strany ŠU SR.

20.1.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z decembrového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.  

Informácia pre účely zostavenia Konsolidačného balíka k vykazovaniu vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv

 

Konsolidačný balík MF SR (KB v8) pre rok 2016 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2021. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2021 rozšíril o vykazovanie vzájomných vzťahov z dôvodu obstarania, distribúcie a používania ,,covid" zásob (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).   

1.) Zoznam UJ SC pre účely odsúhlasovania a vykazovania vzájomných vzťahov v rámci súhrnného celku     

 

2.) Konsolidačný balík a Manuál pre jeho vyplnenie 

 3.) Príručky užívateľa systému CKS 

4.) Formulár F162 - Žiadosť o založenie/zrušenie/zmenu UJ v IS DataCentra