Dotácie na základe uznesenia vlády č. 568/2014 zo dňa 12.11.2014