Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2009

aktualizované dňa: 02. 09. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
03.08.09 04.08.09 05.08.09 06.08.09 07.08.09
Príjmy spolu 13 115 869 5 844 839 5 854 301 5 866 001 5 878 672 5 893 666
v tom:
1. daňové 9 885 676 4 543 936 4 552 398 4 561 707 4 573 652 4 578 998
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -58 397 -54 825 -49 965 -40 467 -23 055
daň z príjmov PO 2 454 941 1 402 821 1 403 035 1 403 236 1 403 997 1 399 149

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 101 640 101 815 101 893 101 912 102 387
DPH 4 959 899 1 962 627 1 966 856 1 970 779 1 972 433 1 964 692
spotrebné dane 2 071 933 1 117 885 1 118 146 1 118 389 1 118 397 1 118 439
2. nedaňové 894 195 484 470 485 175 485 855 486 546  487 681
3. granty a transfery 2 335 998 816 433 816 728 818 439 818 474  826 987
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 493 845 493 956 493 956 493 948 502 448
Výdavky spolu 14 125 291 6 937 823 6 966 948 6 989 893 7 042 386 7 125 239
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 6 255 804 6 282 447 6 303 956 6 347 878 6 424 545
kapitálové výdavky 2 227 155 682 019 684 501 685 937 694 508 700 694
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 092 984 -1 112 647 -1 123 892 -1 163 714 -1 231 573
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
10.08.09 11.08.09 12.08.09 13.08.09 14.08.09
Príjmy spolu 13 115 869 5 912 892 5 934 290 5 978 685 5 983 088 5 970 827
v tom:
1. daňové 9 885 676 4 597 096 4 617 024 4 660 209 4 663 363 4 646 493
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -8 796 2 908 13 106 22 692 31 519
daň z príjmov PO 2 454 941 1 399 493 1 401 019 1 401 246 1 401 917 1 402 555

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 102 456 102 868 103 215 105 652 106 430
DPH 4 959 899 1 967 913 1 974 121 2 006 494 1 996 956 1 969 854
spotrebné dane 2 071 933 1 118 635 1 118 710 1 118 754 1 118 762 1 118 766
2. nedaňové 894 195 488 740 490 172 491 225 492 341 492 751
3. granty a transfery 2 335 998 827 056 827 094 827 251 827 384 831 583
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 502 448 502 448 502 448 502 448 506 586
Výdavky spolu 14 125 291 7 182 445 7 195 075 7 336 507 7 389 210 7 451 400
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 6 474 960 6 485 986 6 550 999 6 593 347 6 648 665
kapitálové výdavky 2 227 155 707 485 709 089 785 508 795 863 802 735
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 269 553  -1 260 785  -1 357 822  -1 406 122 -1 480 573
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
17.08.09 18.08.09 19.08.09 20.08.09 21.08.09
Príjmy spolu 13 115 869 5 994 963 6 002 673 6 006 759 5 879 072 5 814 084
v tom:
1. daňové 9 885 676 4 659 540 4 665 547 4 667 558 4 538 497 4 469 974
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 36 434 39 624 40 562 -87 423 -84 847
daň z príjmov PO 2 454 941 1 403 112 1 403 759 1 404 625 1 405 536 1 406 967

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 108 126 109 102 109 220 109 240 109 377
DPH 4 959 899 1 973 774 1 974 834 1 974 945 1 972 698 1 899 288
spotrebné dane 2 071 933 1 118 753 1 118 882 1 118 857 1 119 092 1 119 828
2. nedaňové 894 195 503 819 504 539 505 674 506 993 510 350
3. granty a transfery 2 335 998 831 604 832 587 833 527 833 582 833 760
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 506 586 507 467 507 467 507 467 507 467
Výdavky spolu 14 125 291 7 497 041 7 515 221 7 531 181 7 545 362 7 561 587
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 6 688 245 6 696 185 6 704 382 6 714 025 6 723 186
kapitálové výdavky 2 227 155 808 796 819 036 826 799 831 337 838 401
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 502 078 -1 512 548 -1 524 422 -1 666 290 -1 747 503
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
24.08.09 25.08.09 26.08.09 27.08.09 28.08.09
Príjmy spolu 13 115 869 5 874 905 6 070 380 6 310 781 6 335 341 6 352 252
v tom:
1. daňové 9 885 676 4 525 444 4 708 775 4 946 547 4 960 556 4 974 314
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -82 491 -80 659 -78 434 -77 093 -75 514
daň z príjmov PO 2 454 941 1 409 155 1 412 816 1 422 045 1 422 619 1 431 680

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 109 412 109 405 109 497 109 542 109 713
DPH 4 959 899 1 938 630 2 106 648 2 222 101 2 233 095 2 235 948
spotrebné dane 2 071 933 1 131 370 1 141 190 1 251 950 1 252 994 1 253 083
2. nedaňové 894 195 515 482 517 897 520 469 530 839 533 658
3. granty a transfery 2 335 998 833 979 843 708 843 765 843 946 844 280
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 507 467 514 946 514 979 514 991 515 271
Výdavky spolu 14 125 291 7 569 578 7 585 580 7 599 242 7 615 408 7 628 144
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 6 729 611 6 737 358 6 740 099 6 751 600 6 762 045
kapitálové výdavky 2 227 155 839 967 848 222 859 143 863 808 866 099
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 694 673 -1 515 200 -1 288 461 -1 280 067 -1 275 892
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
31.08.09
Príjmy spolu 13 115 869 6 441 057
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 049 629
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -71 836
daň z príjmov PO 2 454 941 1 488 807

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 109 845
DPH 4 959 899 2 250 163
spotrebné dane 2 071 933 1 253 237
2. nedaňové 894 195 542 702
3. granty a transfery 2 335 998 848 726
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 518 259
Výdavky spolu 14 125 291 7 647 400
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 6 778 196
kapitálové výdavky 2 227 155 869 204
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 206 343
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov