Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR z 2.decembra 2020 č. MF/017854/2020-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie