Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2010

aktualizované dňa: 01. 02. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
04.01.10 05.01.10 07.01.10 08.01.10 11.01.10
Príjmy spolu 12 530 994 14 707 27 858 52 087 75 607 100 119
v tom:
1. daňové 8 619 969 14 401 27 020 50 481 72 280 95 416
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 3 679 11 389 27 633 49 999 66 283
daň z príjmov PO 1 779 888 5 302 6 413 6 920 7 449 8 669

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 64 281 377 531 3 503
DPH 4 504 367 5 319 8 858 10 024 8 751 11 327
spotrebné dane 1 992 688 26 73 5 519 5 541 5 619
2. nedaňové 626 709 306 836 1 587 3 307 4 661
3. granty a transfery 3 284 316 2 19 20 42
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501
Výdavky spolu 16 277 000 223 582 258 434 261 472 271 144 291 541
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 223 582 257 185  260 223 269 895 290 215
kapitálové výdavky 2 429 730 1 249 1 249 1 249 1 326
Schodok/Prebytok -3 746 006 -208 875 -230 576 -209 385 -195 537 -191 422
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
12.01.10 13.01.10 14.01.10 15.01.10 18.01.10
Príjmy spolu 12 530 994 153 626 153 804 165 879 178 898 198 551
v tom:
1. daňové 8 619 969 148 280 145 364 156 355 159 587 178 084
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 80 258 92 757 105 221 113 560 124 011
daň z príjmov PO 1 779 888 9 116 10 083 9 294 9 580 10 149

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 4 038 6 381 7 485 26 086 31 680
DPH 4 504 367 49 096 30 232 28 241 2 236 4 102
spotrebné dane 1 992 688 5 753 5 881 6 073 6 085 6 096
2. nedaňové 626 709 5 232 8 323 9 404 19 181 20 314
3. granty a transfery 3 284 316 114 117 120 130 153
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501
Výdavky spolu 16 277 000 388 236 422 445 477 248 516 289 523 019
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 386 910 421 117 475 916 514 950 521 680
kapitálové výdavky 2 429 730 1 326 1 328 1 332 1 339 1 339
Schodok/Prebytok -3 746 006 -234 610 -268 641 -311 369 -337 391 -324 468
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
19.01.10 20.01.10 21.01.10 22.01.10 25.01.10
Príjmy spolu 12 530 994 213 035 29 209 7 836 23 898 278 170
v tom:
1. daňové 8 619 969 191 949 6 326 -15 793 -4 224 247 611
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 127 385 -46 456 -43 542 -41 572 -37 116
daň z príjmov PO 1 779 888 11 061 11 748 11 766 14 246 17 545

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 32 056 32 182 32 432 32 492 32 533
DPH 4 504 367 13 141 -94 -26 825 -25 698 193 208
spotrebné dane 1 992 688 6 248 6 882 8 309 14 224 39 337
2. nedaňové 626 709 20 926 22 450 23 137 27 594 29 968
3. granty a transfery 3 284 316 160 433 492 528 591
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501
Výdavky spolu 16 277 000 529 846 598 883 667 303 699 869 705 098
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 528 507 597 544 665 839 697 771 702 958
kapitálové výdavky 2 429 730 1 339 1 339 1 464 2 098 2 140
Schodok/Prebytok -3 746 006 -316 811 -569 674 -659 467 -675 971 -426 928
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
26.01.10 27.01.10 28.01.10 31.01.10
Príjmy spolu 12 530 994 904 857 751 675 775 708 800 289
v tom:
1. daňové 8 619 969 872 505 717 915 737 661 760 815
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -34 276 -32 160 -30 714 -25 583
daň z príjmov PO 1 779 888 27 361 31 676 39 760 59 692

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 32 604 32 661 32 670 32 882
DPH 4 504 367 663 772 501 977 511 044 509 712
spotrebné dane 1 992 688 180 898 181 602 181 817 181 896
2. nedaňové 626 709 31 734 32 924 37 184 38 591
3. granty a transfery 3 284 316 618 836 863 883
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 122 122 122
Výdavky spolu 16 277 000 707 613 711 663 772 497 777 479
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 705 463 709 513 768 715 773 152
kapitálové výdavky 2 429 730 2 150 2 150 3 782 4 327
Schodok/Prebytok -3 746 006 197 244 40 012 3 211 22 810
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov