Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2013

aktualizované dňa: 01. 08. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
01.07.13 02.07.13 03.07.13 04.07.13 08.07.13
Príjmy spolu 13 916 196 5 156 310 5 228 374 5 243 895 5 263 806 5 243 302
v tom:
1. daňové 8 912 036 4 220 917 4 286 564 4 300 064 4 309 628 4 279 129
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 39 475 45 253 50 177 63 187 76 790
daň z príjmov PO 1 943 302 964 309 1 006 957 1 008 415 1 008 974 1 010 171

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 103 461 103 769 103 881 103 999 104 271
DPH 4 462 971 2 172 169 2 188 921 2 195 820 2 191 737 2 146 156
spotrebné dane 2 018 465 927 647 927 801 927 903 927 855 927 860
2. nedaňové 984 666 360 925 365 795 367 120 373 838 375 486
3. granty a transfery 4 019 494 574 468 576 015 576 711 580 340 588 687
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 563 190 564 625 564 987 565 296 573 440
Výdavky spolu 17 001 505  7 111 818 7 142 373 7 175 180 7 218 012 7 261 646
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 6 586 139 6 610 593 6 642 146 6 679 405 6 717 044
kapitálové výdavky 2 946 293 525 679 531 780 533 034 538 607 544 602
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 955 507 -1 913 999 -1 931 285 -1 954 206 -2  018 344
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
09.07.13 10.07.13 11.07.13 12.07.13 15.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 5 284 216 5 320 724 5 344 134 5 400 793 5 433 108
v tom:
1. daňové 8 912 036 4 318 641 4 342 501 4 364 223 4 389 122 4 411 121
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 104 638 120 313 133 866 152 402 165 367
daň z príjmov PO 1 943 302 1 010 585 1 011 364 1 012 374 1 013 048 947 745

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 104 734 105 443 106 378 107 344 1 013 993
DPH 4 462 971 2 156 903 2 163 642 2 169 862 2 172 723 2 178 199
spotrebné dane 2 018 465 927 895 927 849 927 848 927 897 927 899
2. nedaňové 984 666 376 756 379 409 381 077 386 789  387 933
3. granty a transfery 4 019 494 588 819 598 814 598 834 624 962 634 054
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 573 440 583 255 583 255 609 343 618 195
Výdavky spolu 17 001 505 7 351 595 7 393 159 7 414 234 7 449 893 7 560 389
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 6 804 158 6 838 848 6 856 158 6 890 782 6 998 669
kapitálové výdavky 2 946 293 547 437 554 311 558 076 559 111 561 720
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 067 379 -2 072 435 -2 070 100 -2 049 100 -2 127 281
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
16.07.13 17.07.13 18.07.13 19.07.13 22.07.13
Príjmy spolu 13 916 196 5 478 440 5 491 496 5 503 020 5 367 951 5 443 890
v tom:
1. daňové 8 912 036 4 438 032 4 447 834 4 452 889 4 314 634 4 386 414
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 172 608 176 520 177 770 47 531 49 828
daň z príjmov PO 1 943 302 1 015 191 1 016 330 1 017 830 1 021 570 1 020 673

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 112 378 112 798 112 865 112 791 112 876
DPH 4 462 971 2 194 228 2 198 528 2 200 733 2 188 784 2 258 126
spotrebné dane 2 018 465 927 908 927 937 927 970 928 228 929 177
2. nedaňové 984 666 395 820 396 788 402 560 404 273 407 532
3. granty a transfery 4 019 494 644 588 646 874 647 571 649 044 649 944
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 628 678 630 651 631 290 631 290 632 102
Výdavky spolu 17 001 505  7 627 060 7 642 971 7 656 312 7 675 625 7 687 143
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 7 054 014 7 063 967 7 069 753 7 085 618 7 095 529
kapitálové výdavky 2 946 293 573 046 579 004 586 559 590 007 591 614
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 148 620 -2 151 475 -2 153 291 -2 307 674 -2 243 253
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
23.07.13 24.07.13 25.07.13 26.07.13 29.07.13
Príjmy spolu 13 916 196 5 491 300 5 476 898 5 533 570 5 968 370 6 007 579
v tom:
1. daňové 8 912 036 4 425 116 4 406 227 4 439 756 4 872 539 4 903 229
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 50 720 51 521 52 366 53 017 53 440
daň z príjmov PO 1 943 302 1 023 893 1 028 860 1 033 811 1 053 542 1 063 025

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 112 907 113 016 113 103 113 179 113 230
DPH 4 462 971 2 292  228 2 264 682 2 257 205 2 545 340 2 566 052
spotrebné dane 2 018 465 929 624 932 400 967 514 1 091 701 1 091 737
2. nedaňové 984 666 410 531 414 828 424 935 425 877 426 954
3. granty a transfery 4 019 494 655 653 655 843 668 879 669 954 677 396
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 637 811 637 811 650 722 651 701 659 105
Výdavky spolu 17 001 505 7 698 912 7 709 609 7 728 867 7 738 805 7 753 544
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 7 100 184 7 108 092 7 117 161 7 123 809 7 132 185
kapitálové výdavky 2 946 293 598 728 601 517 611 706 614 996 621 359
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 207 612 -2 232 711 -2 195 297 -1 770 435 -1 745 965
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
30.07.13 31.07.13
Príjmy spolu 13 916 196 6 038 911 6 174 076
v tom:
1. daňové 8 912 036 4 929 946 5 054 044
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 55 300 57 517
daň z príjmov PO 1 943 302 1 075 435 1 188 901

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 113 342 113 516
DPH 4 462 971 2 578 315 2 586 507
spotrebné dane 2 018 465 1 091 805 1 091 853
2. nedaňové 984 666 428 343 433 767
3. granty a transfery 4 019 494 680 622 686 265
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 662 123 667 630
Výdavky spolu 17 001 505 7 763 636 7 799 715
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 7 137 080 7 170 192
kapitálové výdavky 2 946 293 626 556 629 523
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 724 725 -1 625 639
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtovúdaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov