Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Fond periodickej tlače

Zoznam odoberanej periodickej tlače za r. 1996 – 2022

Vysvetlivky:
d - denník
t - týždenník
dt - dvojtýždenník
m - mesačník
dm - dvojmesačník
š - štvrťročník
r - ročenka
n - nepravidelná periodicita
* - ročník nie je kompletný

 

  B  
Bankovnictví (dt) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Bulletin for International Taxation (m) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  C  
Cenový věstník (n) 1973 – 1991 v KN
Civilná ochrana (š) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – oddelenie zvláštnych úloh
  D  
Daně a finance (n) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Dane a účtovníctvo v praxi (m) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
DÚPP (n) 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Dane, účtovníctvo, odvody (m) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
DPH v praxi (m) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  E  
E+M Ekonomie a management (š) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Economist, The (t) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004*, 2005, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ekonom (t) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999*, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Ekonomické rozhľady (š) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Ekonomický časopis (m) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Euromoney (m) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
European Taxation (m) 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  F  
Finance a úvěr (m) 1991*, 1992*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
FINANCIAL TIMES, The (d) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Finanční zpravodaj (n) 1994 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Finančný spravodajca (n) 1948, 1949, 1956 – 2012, 2013 od 2013 online na www.finance.gov.sk, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Finanzarchiv (š) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Forbes (m) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  H  
Historická revue (m) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022- archív
Hospodárske noviny (d) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Hospodářské noviny (d) 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  I  
Index (m) 2021, 2022
International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs (š) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
International Journal of Finance and Economics (š) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  J  
Justičná revue (m) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,02018, 2019, 2020, 2021, 2022
  K  
Kultúra slova (dm) 2019, 2020, 2021, 2022
  L  
Lidové noviny (d)  2021, 2022
  M  
Manažér (m) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Menový prehľad NBS (m) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – titul prestal vychádzať
  N  
Nový čas (d) aktuálny polrok
  O  
Obchodný vestník (dt) od 2010 len v elektronickej forme na www.justice.gov.sk
OECD Main Economic Indicators (m) 2001, 2002*, 2004, 2005, 2006*, , 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Official Journal of the EC - L, C (n) od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
Official Journal of the EU - S (n-d) od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
  P  
PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút, penále (m) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Osobný úrad
Plus jeden deň (d) aktuálny polrok
Plus 7 dní (t) 2021, 2022
PMPP (n) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Pojistný obzor (š) vychádza elektronicky
Politická ekonomie (dm) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Poradca (n) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Pravda (d) 2021, 2022
Právník (m) 1998*, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Právny obzor (dm) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Publikácie ŠÚ SR - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, od 2009 väčšina elektronicky dostupná na portal.statistics.sk
  S  
Sbírka zákonů ČR (n) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SME (d) 2021, 2022
Sociálne poistenie (m) od r. 2011 len online na www.socpoist.sk
  T  
Trend (t) 2002*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Týždeň (t) 2021, 2022
  Ú  
Účetnictví (m) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Účetnictví nevýdělečných organizací (m) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo (m) 1994*, 1995*, 1996, 199, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Účtovníctvo ROPO a obcí (m) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Úradné noviny (n) 1941, 1943, 1944, 1945
Úradný vestník (n) 1945 - 1959
Úřední list (n) 1945 – 1950, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961
Ústredný vestník (n) 1967 - 1977
Ústredný vestník - Ministerstvo spravodlivosti SR (n) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
ÚZZ - Úplné znenie zákonov (dt) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  V  
Verejné obstarávanie právo a prax (dm) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022– odbor pre CVO
Vestník Národnej banky Slovenska (n) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  Z  
Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR (dm) 1976 – 1979, 1982, 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 len online na www.nssr.gov.sk
Zbierka zákonov SR (n) 1918 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Zisk manažment (m) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Zo súdnej praxe (dm) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022