Fond periodickej tlače

Zoznam odoberanej periodickej tlače za r. 1996 – 2021

Vysvetlivky:
d - denník
t - týždenník
dt - dvojtýždenník
m - mesačník
dm - dvojmesačník
š - štvrťročník
r - ročenka
n - nepravidelná periodicita
* - ročník nie je kompletný

 

  B  
Bankovnictví ( dt ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Bulletin for International Taxation ( m ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  C  
Cenový věstník ( n ) 1973 – 1991 v KN
Civilná ochrana ( š ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – oddelenie zvláštnych úloh
Computerworld ( t ) 2020, 2021
  Č  
Čo má vedieť mzdová účtovníčka ( n ) 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – mzdová učtáreň
  D  
Daně a finance ( n ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Dane a účtovníctvo v praxi ( m ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
DÚPP ( n ) 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Dane, účtovníctvo, odvody ( m ) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
DPH v praxi ( m ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  E  
E+M Ekonomie a management ( š ) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Economist, The ( t ) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004*, 2005, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ekonom ( t ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999*, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ekonomické rozhľady ( š ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ekonomický časopis ( m ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Euromoney ( m ) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
European Taxation ( m ) 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  F  
Finance a úvěr ( m ) 1991*, 1992*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
FINANCIAL TIMES, The ( d ) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Finanční zpravodaj ( n ) 1994 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Finančný spravodajca ( n ) 1948, 1949, 1956 – 2012, 2013 od 2013 online na www.finance.gov.sk, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Finanzarchiv ( š ) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Forbes ( m ) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  H  
HD World ( š ) 2020, 2021
Historická revue ( m ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021- archív
Hospodárske noviny ( d ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Hospodářské noviny ( d ) 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  CH  
CHIP ( m ) 2020, 2021
  I  
Index ( m ) 2020, 2021
International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs ( š ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
International Journal of Finance and Economics ( š ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  J  
Justičná revue ( m ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,02018, 2019, 2020, 2021
  L  
Lidové noviny ( d ) 2020, 2021
  M  
Manažér ( m ) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Menový prehľad NBS ( m ) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – titul prestal vychádzať
  N  
Nový čas ( d ) aktuálny polrok
  O  
Obchodný vestník ( dt ) od 2010 len v elektronickej forme na www.justice.gov.sk
OECD Main Economic Indicators ( m ) 2001, 2002*, 2004, 2005, 2006*, , 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Official Journal of the EC - L, C ( n ) od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
Official Journal of the EU - S ( n-d ) od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
  P  
PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút, penále ( m ) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Osobný úrad
PC REVUE ( m ) 2020, 2021
Plus jeden deň ( d ) aktuálny polrok
Plus 7 dní ( t ) 2020, 2021
PMPP ( n ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Pojistný obzor ( š ) vychádza elektronicky
Politická ekonomie ( dm ) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Poradca ( n ) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Pravda ( d ) 2020, 2021
Právník ( m ) 1998*, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Právny obzor ( dm ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Publikácie ŠÚ SR - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, od 2009 väčšina elektronicky dostupná na portal.statistics.sk
  S  
Sbírka zákonů ČR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
SME ( d ) 2020, 2021
Sociálne poistenie ( m ) od r. 2011 len online na www.socpoist.sk
  T  
Touch IT ( dm ) 2020, 2021
Trend ( t ) 2002*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Týden ( t ) 2020, 2021
Týždeň ( t ) 2020, 2021
  Ú  
Účetnictví ( m ) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Účetnictví nevýdělečných organizací ( m ) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo ( m ) 1994*, 1995*, 1996, 199, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Účtovníctvo ROPO a obcí ( m ) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Úradné noviny ( n ) 1941, 1943, 1944, 1945
Úradný vestník ( n ) 1945 - 1959
Úřední list ( n ) 1945 – 1950, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961
Ústredný vestník ( n ) 1967 - 1977
Ústredný vestník - Ministerstvo spravodlivosti SR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
ÚZZ - Úplné znenie zákonov ( dt ) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  V  
Verejné obstarávanie právo a prax ( dm ) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021– odbor pre CVO
Vestník Národnej banky Slovenska ( n ) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  Z  
Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR ( dm ) 1976 – 1979, 1982, 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 len online na www.nssr.gov.sk
Zbierka zákonov SR ( n ) 1918 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Zisk manažment ( m ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Zo súdnej praxe ( dm ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021