Fond periodickej tlače

Zoznam odoberanej periodickej tlače za r. 1996 – 2016

Vysvetlivky:
d - denník
t - týždenník
dt - dvojtýždenník
m - mesačník
dm - dvojmesačník
š - štvrťročník
r - ročenka
n - nepravidelná periodicita
* - ročník nie je kompletný

 

 

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V W Z

 

 

  A  
Archivní časopis ( š ) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- archív
  B  
Banker, The ( m ) 1996*, 1997*, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2010
Bankovnictví ( dt ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Biatec ( m ) 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Bulletin for International Fiscal Documentation ( m ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, p. Bulletin for International Taxation
Bulletin for International Taxation ( m ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  C  
Cenový věstník ( n ) 1973 - 1991
Civilná ochrana ( š ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– oddelenie zvláštnych úloh
Computerworld ( t ) 2017, 2018
  Č  
Čo má vedieť mzdová účtovníčka ( n ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– mzdová učtáreň
  D  
Daně ( m ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – titul sa zmenil na Daně a finance
Daně a finance ( n ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Dane a právo v praxi ( dt ) 1997, 1998, 1999, 2000 – titul sa zmenil na Dane a účtovníctvo v praxi
Dane a účtovníctvo v praxi ( m ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DÚPP ( n ) 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Dane, účtovníctvo, odvody ( m ) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DPH v praxi ( m ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  E  
E+M Ekonomie a management ( š ) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Economist, The ( t ) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004*, 2005, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
E-focus ( š ) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, vychádza elektronicky na www.efocus.sk
Ekonom ( t ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Ekonomické rozhľady ( š ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Ekonomický časopis ( m ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
EMP - Časopis o českém a evropském právu ( n ) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004
EMP - Jurisprudence ( m ) 2005
EPP ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – titul prestal vychádzať
EstIF European Structural and Investment Founds ( š ) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– útvar stratégie a financovania hospodárskeho rastu
Euromoney ( m ) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
European Economy - reports, studies, supplements ( m ) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 – prestal vychádzať v r. 2013
European Taxation ( m ) 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  F  
Finance a úvěr ( m ) 1991*, 1992*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Financial Regulator ( š ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – titul prestal vychádzať
FINANCIAL TIMES, The ( d ) 2001, 2002*, 2003*, 2004*, 2005*, 2006, 2007*, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Finanční zpravodaj ( n ) 1994 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Finančný spravodajca ( n ) 1948, 1949, 1956 - 2012, od 2013 len online na www.finance.gov.sk
Finanzarchiv ( š ) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Forbes ( m ) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  G  
Geo ( m ) 2017, 2018
  H  
Historická revue ( m ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– archív
Hospodárske noviny ( d ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Hospodářské noviny ( d ) 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Hospodársky denník ( d ) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – v roku 2004 titul prestal vychádzať
  CH  
CHIP ( m ) 2017, 2018
  I  
International Financial Statistics ( r ) 1995 – 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009* – titul prestal vychádzať v tlačenej forme
International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs ( š ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
International Journal of Finance and Economics ( š ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  J  
Justičná revue ( m ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  K  
Knižní novinky ( n ) 2017, 2018
– sklad knihy
Komunálne finacie ( n ) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  L  
Lidé a země ( m ) 2017, 2018
Lidové noviny ( d ) 2017, 2018
  M  
Manažér ( m ) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Manažment, mzdy a financie ( m ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010* – titul prestal vychádzať
Medzinárodné otázky ( š ) 2004, 2005 - titul prestal vychádzať, p. International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs
Menový prehľad NBS ( m ) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – titul prestal vychádzať
Moderní řízení ( m ) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Money, Finance and the Euro ( m ) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – titul prestal vychádzať
Mzdy a financie ( n ) 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 – titul bol premenovaný na Manažment, mzdy a financie
  N  
Národné poistenie ( m ) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Titul prestal vychádzať, p. Sociálne poistenie
National Geographic ( m ) 2017, 2018
Nový čas ( d ) aktuálny polrok
  O  
Obecné noviny ( t ) 2017, 2018
Obchodný vestník ( dt ) od 2010 len v elektronickej forme na www.justice.gov.sk
OECD Main Economic Indicators ( m ) 2001, 2002*, 2004, 2005, 2006*, 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Official Journal of the EC - L, C ( n ) 1996, 1998 – tlačená verzia, od r. 1999 vychádza ako CD-ROM, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
Official Journal of the EU - S ( n-d ) CD-ROM 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
  P  
PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút, penále ( m ) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– osobný úrad
Parlamentný kuriér ( m ) 2017, 2018
PC REVUE ( m ) 2017, 2018
Personalistika-mzda-práca ( m ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004* – titul prestal vychádzať
Plus jeden deň ( d ) aktuálny polrok
Plus 7 dní ( t ) 2017, 2018
PMPP ( n ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Poistné rozhľady ( dm ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Pojistný obzor ( š ) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, od 2016 len elektronicky
Politická ekonomie ( dm ) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Poradca ( n ) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Práca a mzda ( m ) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, (pozri Personalistika-mzda-práca)
Pravda ( d ) 2015, 2016
Právník ( m ) 1998*, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Právny obzor ( dm ) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Právny poradca ( m ) 1995 - 2001
Profit ( dm ) 2017, 2018
Publikácie ŠÚ SR - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, od 2009 väčšina elektronicky dostupná na portal.statistics.sk
  R  
Rozhodnutia ES pre ľudské práva ( m ) 1997 - 1998
  S  
Sbírka zákonů ČR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Slovenský stenograf ( m ) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- archív
SME ( d ) 2017, 2018
Sociálne poistenie ( m ) 2010, od r. 2011 len online na www.socpoist.sk
Spravodajca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ( n ) (predtým Spravodajca Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR) 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002 – titul prestal vychádzať; nový titul pod názvom Vestník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Spravodajca Štatistického úradu SR ( n ) 1996, 1997, 1998, 1999 – prestal vychádzať v klasickej tlačenej forme
Stratégie ( m ) 2003*, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 – kancelária ministra
  Š  
Štátna služba ( n ) 2004, 2005, 2006 – titul prestal vychádzať
Touch IT ( dm ) 2017, 2018
  T  
Trend ( t ) 2002*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Týden ( t ) 2017, 2018
Týždeň ( t ) 2017, 2018
  Ú  
Účetnictví ( m ) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Účetnictví nevýdělečných organizací ( m ) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo ( m ) 1994*, 1995*, 1996, 199, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Účtovníctvo ROPO a obcí ( m ) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Účtovníctvo v praxi ( m ) 2000, 2001 – titul prestal vychádzať
Úradné noviny ( n ) 1941, 1943, 1944, 1945
Úradný vestník ( n ) 1945 – 1959
Úřední list ( n ) 1945 – 1950, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961
Ústredný vestník ( n ) 1967 - 1977
Ústredný vestník - Ministerstvo spravodlivosti SR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
ÚZZ - Úplné znenie zákonov ( dt ) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  V  
Verejná správa ( dt ) 1999 - 2009, 2010, od 2011 nevychádza
Verejná správa Poradca ( m ) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, od 2016 súčasť PaM
Verejná správa v praxi ( dm ) 2008, 2009, 2010, od 2011 dostupný len na www.epi.sk
Verejné obstarávanie právo a prax ( dm ) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
– odbor pre CVO
Věstník Komise CP ( n ) 2001
Vestník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ( n ) 2001 - 2009, 2010, p. vestník MDVRR SR od 2011 (zlúčenie MDPT a MVRR SR)
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( n ) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Vestník Ministerstva hospodárstva SR ( n ) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva SR ( n ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, p. Vestník MP a RV SR od 2011 (zlúčenie MP a č. MVRR SR)
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( n ) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Vestník Ministerstva výstavby a verejných prác SR ( n ) 1995* - 1997*, 1999, 2000, 2001, 2002 – nový názov Vestník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vestník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ( n ) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, p. Vestník MDVRR SR od 2011 (zlúčenie MDPT a MVRR SR)
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Vestník Ministerstva životného prostredia SR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Vestník Národnej banky Slovenska ( n ) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Vestník Úradu pre finančný trh ( m ) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 – súčasť Vestníka NBS
Vestník Úradu reguláciu regulácie sieťových odvetví SR ( m ) 2010
Vesník verejného obstarávania ( n ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, od 2008 dostupný len elektronicky
Vestník vlády SR ( n ) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Výber rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ( dm ) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 – titul prestal vychádzať od r. 2013
  W  
Wirtschaftswoche ( t ) 2017
World Economic & Social Surveys ( r ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
World Economic Outlook ( m+2 ) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  Z  
Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR ( dm ) 1976-1979, 1982, 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, len online na www.nssr.gov.sk
Zbierka zákonov SR ( n ) 1918 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Zdravotnické noviny ( t ) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
– odbor štátneho dozoru
Zisk manažment ( m ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Zo súdnej praxe ( dm ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018