Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Fond periodickej tlače

Zoznam odoberanej periodickej tlače za r. 1996 – 2023

Vysvetlivky:
d - denník
t - týždenník
dt - dvojtýždenník
m - mesačník
dm - dvojmesačník
š - štvrťročník
r - ročenka
n - nepravidelná periodicita
* - ročník nie je kompletný

 

  B  
Bankovnictví (dt) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Bulletin for International Taxation (m) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  C  
Cenový věstník (n) 1973 – 1991 v KN
Civilná ochrana (š) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023– oddelenie zvláštnych úloh
  D  
Daně a finance (n) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020
Dane a účtovníctvo v praxi (m) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
DÚPP (n) 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Dane, účtovníctvo, odvody (m) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
DPH v praxi (m) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Denník N (d) 2023 (aktuálny polrok)
  E  
E+M Ekonomie a management (š) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Economist, The (t) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004*, 2005, 2006, 2007, 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Ekonom (t) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999*, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Ekonomické rozhľady (š) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Ekonomický časopis (m) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Euromoney (m) 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
European Taxation (m) 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  F  
Finance a úvěr (m) 1991*, 1992*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
FINANCIAL TIMES, The (d) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Finanční zpravodaj (n) 1994 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Finančný spravodajca (n) 1948, 1949, 1956 – 2012, 2013 od 2013 online na www.finance.gov.sk, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Finanzarchiv (š) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Forbes (m) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  H  
Historická revue (m) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 archív
Hospodárske noviny (d) 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Hospodářské noviny (d) 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  I  
Index (m) 2022, 2023
International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs (š) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
International Journal of Finance and Economics (š) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  J  
Justičná revue (m) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,02018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  K  
Kultúra slova (dm) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  L  
Lidové noviny (d)  2022, 2023
  M  
Manažér (m) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Menový prehľad NBS (m) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – titul prestal vychádzať
  N  
Nový čas (d) aktuálny polrok
  O  
Obchodný vestník (dt) od 2010 len v elektronickej forme na www.justice.gov.sk
OECD Main Economic Indicators (m) 2001, 2002*, 2004, 2005, 2006*, , 2008*, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Official Journal of the EC - L, C (n) od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
Official Journal of the EU - S (n-d) od 2013 elektronicky na eur-lex.europa.eu
  P  
PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút, penále (m) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Osobný úrad
Plus jeden deň (d) aktuálny polrok
Plus 7 dní (t) 2021, 2022
PMPP (n) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Pojistný obzor (š) vychádza elektronicky
Politická ekonomie (dm) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Poradca (n) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Pravda (d) 2022, 2023
Právník (m) 1998*, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Právny obzor (dm) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Publikácie ŠÚ SR - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, od 2009 väčšina elektronicky dostupná na portal.statistics.sk
  S  
Sbírka zákonů ČR (n) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SME (d) 2022, 2023
Sociálne poistenie (m) od r. 2011 len online na www.socpoist.sk
  T  
Trend (t) 2002*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Týždeň (t) 2022, 2023
  Ú  
Účetnictví (m) 1993*, 1994*, 1995*, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Účetnictví nevýdělečných organizací (m) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo (m) 1994*, 1995*, 1996, 199, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Účtovníctvo ROPO a obcí (m) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Úradné noviny (n) 1941, 1943, 1944, 1945
Úradný vestník (n) 1945 - 1959
Úřední list (n) 1945 – 1950, 1953, 1954, 1958, 1960, 1961
Ústredný vestník (n) 1967 - 1977
Ústredný vestník - Ministerstvo spravodlivosti SR (n) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
ÚZZ - Úplné znenie zákonov (dt) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  V  
Verejné obstarávanie právo a prax (dm) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023– odbor pre CVO
Vestník Národnej banky Slovenska (n) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  Z  
Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov SR (dm) 1976 – 1979, 1982, 1995*, 1996*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 len online na www.nssr.gov.sk
Zbierka zákonov SR (n) 1918 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Zisk manažment (m) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Zo súdnej praxe (dm) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023